Helt nödvändigt med omställning i vården

Arbetskraften inom vården minskar samtidigt som efterfrågan ökar. "En omställning av hälso- och sjukvården är alltså helt nödvändig för vi ska klara av att upprätthålla välfärden givet rådande omständigheter. Vi måste ställa om sättet vi arbetar på", menar Emmy Ahlstedt, regionråd med ansvar för nära vård.

"Kalmar län präglas, som många andra landsbygdslän, av en åldrande befolkning. Bara de närmaste 10 åren kommer andelen över 80 år att nästan fördubblas i vårt län. Samtidigt blir det också allt svårare att rekrytera personal inom vård och omsorg", skriver regionråd Emmy Ahlstedt (C), som ansvarar för omställningen till nära vård under mandatperioden.

"Kalmar län präglas, som många andra landsbygdslän, av en åldrande befolkning. Bara de närmaste 10 åren kommer andelen över 80 år att nästan fördubblas i vårt län. Samtidigt blir det också allt svårare att rekrytera personal inom vård och omsorg", skriver regionråd Emmy Ahlstedt (C), som ansvarar för omställningen till nära vård under mandatperioden.

Foto: Mikael Fritzon/TT

Debatt2023-01-30 06:36
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Varför är det tyngre och tyngre på vårdavdelningarna? Varför finns mindre och mindre tid för återhämtning? Varför kommer det så många till akuten? Varför måste jag vänta så länge för att komma i kontakt med vården? Varför får jag inte stanna på sjukhuset utan skickas hem? Ska jag verkligen få avancerad sjukvård i hemmet?

Samtidigt som vården utvecklas – vi överlever och lever med kroniska sjukdomar – blir vi allt färre som ska ta hand om allt fler. Kalmar län präglas, som många andra landsbygdslän, av en åldrande befolkning. Bara de närmaste 10 åren kommer andelen över 80 år att nästan fördubblas i vårt län. Samtidigt blir det också allt svårare att rekrytera personal inom vård och omsorg. I Region Kalmar län vet vi att arbetskraften till år 2035 minskar med 20 procent samtidigt som efterfrågan på arbetskraft ökar med 40 procent. Och medarbetarna har sedan länge signalerat om en situation som blir alltmer ohållbar. Dessutom hanterar hälso- och sjukvården efterdyningarna av pandemin samtidigt som Putins krig mot Ukraina driver upp priserna – även för hälso- och sjukvården.

En omställning av hälso- och sjukvården är alltså helt nödvändig för vi ska klara av att upprätthålla välfärden givet rådande omständigheter. Vi måste ställa om sättet vi arbetar på. Denna omställning pågår och det är med stor ödmjukhet, men också med hög ambition och fokus på målet som jag ansvarar för mandatperiodens viktigaste reform: omställningen till nära vård. 

undefined
"Kalmar län präglas, som många andra landsbygdslän, av en åldrande befolkning. Bara de närmaste 10 åren kommer andelen över 80 år att nästan fördubblas i vårt län. Samtidigt blir det också allt svårare att rekrytera personal inom vård och omsorg", skriver regionråd Emmy Ahlstedt (C), som ansvarar för omställningen till nära vård under mandatperioden.

Nära vård handlar om att hälso- och sjukvården förändrar sitt fokus och ändrar arbetssätt. På systematisk nivå måste hälso- och sjukvården arbeta med att möta invånarnas behov på ett bättre sätt än i dag. Invånarnas förutsättningar ska stå i centrum och var och ens egna resurser och drivkrafter ska vara en del av lösningen. Regionen och kommunerna, måste också bli bättre på att samarbeta, så att inte invånare hamnar mellan stolarna för att vårdens aktörer inte samverkar i tillräcklig utsträckning. 

I Kalmar län har vi de allra bästa förutsättningarna att klara dessa utmaningar! Kalmar läns invånare får idag en god vård med hög kvalitet. Vi har bland de mest nöjda patienterna i hela landet. Redan nu har vi bland landets högsta andel av invånare som har en fast läkarkontakt (75 procent). Kontinuitet och goda relationer mellan invånare och vårdgivare ger bättre hälsa och livskvalitet. Detta är navet i utvecklingen av den nära vården. Men mycket mer pågår för att för att driva utvecklingen i rätt riktning: självvald inläggning inom psykiatrin, hembesök till friska äldre i förebyggande syfte, hemsjukvård för barn 0-18 år, digital mottagning för unga vuxna med psykisk ohälsa, invånardialoger om tillgänglighet, digitalt stödprogram för ungdomar med övervikt, arbete med appen Min Livlina för att förhindra suicid, översyn av förebyggande insatser för barn och unga, hälsolots för att hjälpa dem som är ofrivilligt ensamma och som lever i utsatthet, och hemmonitorering där du själv mäter och rapporterar dina värden. Framåt kommer mer att behöva göras. Från regionhåll behöver vi bland annat titta på hur vi ytterligare kan stärka hälsocentralerna till att ännu mer utgöra navet i vården, titta på hur vårdköerna administreras och skapa än mer hållbara vårdflöden.

Detta reformarbete kommer göra skillnad, både för dig som patient, medarbetare och för hälso- och sjukvårdssystemet i stort. Fokuset är tydligt, vi gör det för att vården ska komma närmare invånarna, för att kunna hålla en hög kvalité och för att utvecklas. Tillsammans skapar vi hälsa och trygghet för hela livet!