Ökad självförsörjningsgrad – ett måste!

"Vi behöver ställa om vår energiproduktion till en fossilfri och förnyelsebar produktion, likaså vår produktion av drivmedel", skriver debattörerna.
"Vi behöver ställa om vår energiproduktion till en fossilfri och förnyelsebar produktion, likaså vår produktion av drivmedel", skriver debattörerna.

Den 24:e februari vaknade vi upp till ett nytt Europa, en ny värld. När ett Ryssland som de sista åren haft en alltmer aggressiv framtoning nu hade verkställt sina verbala hot och invaderat ett demokratiskt land i Europa. Detta har skapat en ny verklighet med ett nytt säkerhetspolitiskt läge som kommer att påverka oss under lång tid framöver.

Debatt 26 mars 2022 05:50
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ryssland vill skapa sig ett inflytande över hela den europiska säkerhetspolitiken, det är något som regimen i Moskva försökt att göra på många olika sätt genom åren. Tyvärr så har också Europa i alla fall delvis gått i fällan. Vi har under de senaste decennierna blivit alltmer beroende utav rysk olja, kol, gas och uran för att vi ska klara vår energiförsörjning. Pengar som nu finansierar den ryska invasionen av Ukraina.  

Det nu alltmer ansträngda säkerhetspolitiska läget och Rysslands agerande visar att vi har valt fel strategi. Vi har omedelbart sett skenade energi- och bränslepriser samtidigt som priset på matvaror och även andra produkter förväntas öka. Detta har vi kunnat se på bara några veckor och de mer långsiktiga konsekvenserna är svåra att överblicka just nu. Det vi kan konstatera är att vi behöver ställa om, och det snabbt!

Vi behöver ställa om vår energiproduktion till en fossilfri och förnyelsebar produktion, likaså vår produktion av drivmedel. Idag importerar vi stora mängder rysk olja och det mesta av det uran som används i våra kärnkraftverk från just Ryssland, och även om vi i Sverige inte är några stora importörer av rysk gas så påverkas vi indirekt av att stora delar av Europa är beroende av denna.  

Dagens situation visar med all önskvärd tydlighet att utvecklingen och beroendet behöver brytas. Vi behöver ställa om till egenproducerad förnyelsebar energi. Vi har goda förutsättningar för detta i Sverige och i Kalmar län, låt oss ta vara på dem! Att satsa på våra gröna näringar ger oss inte bara mat på bordet, utan det skapar också möjligheter att öka produktionen av förnyelsebara drivmedel och förnyelsebar energi. Vi har stora ytor i Sverige, både på land och till havs, som lämpar sig väl för förnyelsebar vindkraft. Att driva på den gröna omställningen blir således inte bara ett sätta att möta klimathotet, det blir också ett sätt att öka Sveriges långsiktiga säkerhet.

För att lyckas med detta krävs ett modigt politiskt ledarskap! Ett ledarskap som inte faller för frestelsen att välja de enkla populistiska lösningarna utan ett ledarskap som vågar se helheten. Centerpartiet är beredda att axla det ledarskapet, att driva på för nödvändiga beslut och förenklingar så att vi så snabbt som möjligt kan minska vårt beroende av Ryssland och fossil energi. Vi vet att detta är möjligt, tekniken och förutsättningarna finns! Det som krävs är vilja, och den står vi för!

Detta gör vi för att vi ska kunna se kommande generationer i ögonen och säga, ”vi tog vårt ansvar”. Ansvaret för att göra oss oberoende av ett alltmer aggressivt och nyckfullt Ryssland, ansvaret för vår miljö och vårt klimat.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa