Ojusta arbetsmetoder i nomineringskommittén

"Som medlem i ett demokratiskt parti förväntas vi ha möjlighet att påverka vem som är med och representerar oss kommunalt, regionalt och nationellt. Så är inte fallet inom Moderaterna i Kalmar län", skriver debattörerna.

"Som medlem i ett demokratiskt parti förväntas vi ha möjlighet att påverka vem som är med och representerar oss kommunalt, regionalt och nationellt. Så är inte fallet inom Moderaterna i Kalmar län", skriver debattörerna.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2021-11-08 11:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu har det hänt igen i Moderaterna. I onsdags den 3/11 kunde vi läsa om att ytterligare en erfaren och engagerad politiker petats till förmån för en mindre krets inom partiet.  

Som medlem i ett demokratiskt parti förväntas vi ha möjlighet att påverka vem som är med och representerar oss kommunalt, regionalt och nationellt. Så är inte fallet inom Moderaterna i Kalmar län. Partiets nomineringskommitté rensar systematiskt bort konkurrens, erfarenhet och engagemang genom att välja bort kandidater som i föregående val varit partiets mest kryssade kandidater. I stället har en mindre krets inom partiet gynnats vid såväl nominering av kandidater till riksdagen som till regionen. 

Kretsordföranden i Västervik säger att hon inte tror att det finns någon möjlighet att ändra på nomineringskommitténs förslag utifrån hur stadgarna i Kalmar län är skrivna. Inget ytterligare förslag än nomineringskommitténs förslag till stämman tycks alltså vara möjligt att lägga fram. 

Vi är många inom partiet som är mycket kritiska till det förfarandet. Genom sitt agerande har partiets nomineringskommitté i Kalmar visat på ojusta metoder. Systrar och bröder – tjänster och gentjänster.  

På nationell nivå arbetar partiet hårt och gemensamt för att få en moderatledd regering efter valet 2022. Nomineringskommittén i Kalmar län bör göra detsamma men tycks dessvärre ha helt andra arbetsmetoder.

Katarina Andersson
Ingvar Ahlström  
Eva Ahlström  
Essie Svensson  
Björn Synnerstad  
Ingrid Synnerstad
Christin Rampeltin Molin
Gustaf Molin
Moderater i Kalmar län