Ofrivillig ensamhet skadar vår hälsa

Ofrivillig ensamhet kan vara svår att bära och kan ge både fysiska och psykiska symtom.

Debatt2019-11-01 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Enligt studiematerialet ”Tillsammans mot ensamhet” uppskattas en halv till en miljon människor vara ensamma i Sverige. Kvinnor är mer ensamma än män, äldre pensionärer mer än nyblivna och människor i storstäder känner sig mer ensamma än folk på landsbygden.

Ensamhet är inte något gemensamt problem för alla äldre. Tvärtom vad många tror är ensamheten störst bland unga upp till 25 år.

Men med stigande ålder kommer ofta förlusterna, man kanske har mist sin livspartner, andra anhöriga och nära vänner. Många får sämre syn och hörsel och får svårare att röra sig. Det kan leda till att man blir ensam, att man inte lika lätt kan träffa andra och umgås som tidigare. Dessutom är en undermålig och bristfällig pension sådant som i stor utsträckning leder till isolering och ensamhet. Detta är något som måste åtgärdas omgående och tillse att pensionärer har en pension som de kan leva på.

Ensamhet kan vara skrämmande och väcka känslor av övergivenhet, otrygghet och nedstämdhet. 

Vårdguiden 1177 anger att ensamheten är hälsofarlig, social isolering anses vara dubbelt så farlig som fetma och mindre hälsosamt än att inte träna. Ensamheten innebär en ökad risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och demens. Risken ökar också för depressioner och psykiska problem.

Hur bryter vi den ofrivilliga ensamheten?

Lokalavdelningarna i SPF Seniorerna ordnar många hälsofrämjande aktiviteter, både sociala träffar och friskvård ute i naturen. 

Seniororganisationerna SPF Seniorerna, SKPF och PRO har tillsammans med studieförbunden tagit fram ett studiematerial ”Tillsammans mot ensamhet” som kan användas tillsammans med andra arrangörer. För vi ska komma ihåg att vi kan göra mycket tillsammans med andra!

Ensamhet botar du inte med psykofarmaka utan med sociala nätverk, sa den kloka riksdagsledamoten Barbro Westerholm! Nu behövs gemensamma krafter för att hjälpa alla dem som vill bryta sin isolering, något som i sin tur skall skapa ett friskare samhälle.