Nyårslöfte till landets företagare

Nytt år, nya möjligheter brukar det ofta heta. Och vad passar egentligen inte bättre med ett nytt år än att faktiskt skapa nya möjligheter?

Debatt 31 december 2021 06:13
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Alldeles för länge har företagarnas insatser tagits för givna. Det har alltid funnits skatter att höja, avgifter att addera och regler att skärpa. För alla vet vi ju att det är företagaren som vågar satsa som i slutändan skapar den välfärd som kommer alla till del.

För den långsiktiga konkurrenskraftens skull måste svenska småföretagare kunna fokusera helhjärtat på att bedriva sin verksamhet och inte behöva hantera en aldrig sinande ström av pappersarbete. Byråkratin kostar både tid och pengar som näringslivet inte har. Pappersarbete och administrativa bördor rankas i alla mätningar högt när företagare får peka ut de främsta hindren för sina företags utveckling. Därför vill vi moderater sänka regelbördan för småföretagen med 30 procent. Det är att verkligen ta företagarnas villkor på allvar.

Min kamp för svenska företagare handlar om att ge rättvisa villkor och uppskattning till de modiga entreprenörer som satsar sin egen tid – och sina egna pengar – för att skapa jobb till sig själva och till andra. Det handlar om att stötta de som bygger landet.

Trots företagarnas helt avgörande betydelse för vårt samhälle, så är det väldigt få som pratar om deras villkor. I den politiska debatten saknas tyvärr företagarperspektivet nästan helt. Därför gjorde jag det till min mission att föra upp företagarnas frågor på bordet i Bryssel. Jag har bland annat tagit initiativ till en arbetsgrupp, med EU-parlamentariker från alla partigrupper som ska skärskåda EU-byråkratin och se till att minska företagens administrativa börda.

Jag skulle vilja höra ett nyårslöfte från alla politiska nivåer om att svenska företagare ska få det bättre. 2022 kan bli startpunkten på en tid när kreativa och arbetsamma företagare verkligen får förutsättningar att växa och blomma ut.

Nästan en halv miljon svenskar är egenföretagare och ungefär var tredje anställd i Sverige jobbar i ett småföretag. Det visar med all önskvärd tydlighet hur viktigt det är att vi ger goda förutsättningar för småföretagen att växa, eftersom det är där den största potentialen finns att skapa jobb och tillväxt som kommer hela Sverige till del.

Företagare ska uppskattas, och inte beskattas. Därför är mitt löfte till alla företagare att fortsätta vara deras främsta, tydligaste och mest högljudda förkämpe i politiken.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa