Nya pengar stärker projektet KulturCrew

Det uppskattade treåriga regionfinansierade projektet KulturCrew, som lär ungdomar bland annat entreprenörskap och marknadsföring inom kulturen, får nya medel för att vara kvar.

Regionala utvecklingsnämnden skjuter till en halv miljon för att projektet KulturCrew ska kunna fortsätta. "Flera kommuner pekar på att det hade varit tufft att genomföra det ekonomiskt i egen regi och hoppas därför att Region Kalmar län ska fortsätta att satsa på att stärka våra barn och ungdomars rätt att vara en aktiv del i och bidra till kulturens roll i samhället", skriver debattörerna.

Regionala utvecklingsnämnden skjuter till en halv miljon för att projektet KulturCrew ska kunna fortsätta. "Flera kommuner pekar på att det hade varit tufft att genomföra det ekonomiskt i egen regi och hoppas därför att Region Kalmar län ska fortsätta att satsa på att stärka våra barn och ungdomars rätt att vara en aktiv del i och bidra till kulturens roll i samhället", skriver debattörerna.

Foto: Stian Lysberg Solum

Debatt2023-02-16 06:41
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under vintern har många pedagoger på skolor och kulturskolor hört av sig till oss regionpolitiker för att betona vikten av att KulturCrew förlängs – gärna permanentas. Genom KulturCrew lär sig skolungdom om arrangörskap, ljudteknik, presentationsteknik och marknadsföring – kunskaper som inte bara är användbara i kultursammanhang utan även exempelvis driva företag eller en politisk kampanj. Detta vill man fortsätta med.

KulturCrew är också en bra grund för komponentensförsörjning inom kulturen i Mönsterås, eftersom medelåldern inom många kulturföreningar är hög. Exempelvis samarbetar nu Riksteatern Mönsterås och KulturCrew i arrangörsarbete.

Ungdomarna får dessutom vara med och bestämma aktiviteter under terminerna och är på så sätt ett gott exempel på demokrati-träning och möjlighet till påverkan. I Nybro kände skolledningen direkt att KulturCrew var ett projekt som tilltalade och som gjorde det möjligt att utveckla arbetet med elevdemokrati och stärka elevers delaktighet i kulturfrågorna.

Från många håll i länet har nu signaler skickats om att KulturCrew måste få fortsätta, trots att den treåriga projektperioden närmar sig slutet. Den utbildning och de möjligheter som många elever runtom i länet har fått tack vare projektet är unika.

Flera kommuner pekar också på att det hade varit tufft att genomföra det ekonomiskt i egen regi och hoppas därför att Region Kalmar län ska fortsätta att satsa på att stärka våra barn och ungdomars rätt att vara en aktiv del i och bidra till kulturens roll i samhället.

På februari månads regionala utvecklingsnämnd fattas därför beslut om att tillföra 500 000 kronor för att KulturCrew ska kunna fortsätta. Det råder ingen politisk meningsskiljaktighet om att fortsätta arbeta med KulturCrew och ge eleverna i Kalmar län möjlighet att utvecklas och utbildas inom viktiga frågor såsom kulturarbete, marknadsföring och entreprenörskap.

Carl Dahlin (M), oppositionsråd
Pär-Gustav Johansson (M), oppositionsråd
Åsa Ottosson (M), regionstyrelsen
Daniel Lindvall (M), Länsmuseet
Region Kalmar län