Ny energipolitik för att rädda miljö och jobb

"Kalmar län kan bli ledande med befintlig kärnkraft, mellanlagring och forsknings- och utvecklingsmöjligheter som grund", skriver M-politikerna i ett brev till enegiminister Anders Ygeman.
"Kalmar län kan bli ledande med befintlig kärnkraft, mellanlagring och forsknings- och utvecklingsmöjligheter som grund", skriver M-politikerna i ett brev till enegiminister Anders Ygeman.

En ny nationell energipolitik för att möta det ökade elbehovet i Kalmar län – det kravet ställs i en debattartikel, undertecknad av femton M-politiker från länet.

Debatt 19 juli 2021 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige och Kalmar län står inför kraftigt ökande elbehov och hotande elbrist. Det finns redan en konstaterad brist på överföringskapacitet i elnätet som gör att vissa företag inte vågar satsa på ny verksamhet och att antalet laddstolpar för elbilar inte kan byggas ut i tillräcklig omfattning. Den gamla sanningen, som förfäktas av regeringen, att det finns ett överskott av el i de norra delarna av landet, gäller inte i framtiden. Elbehovet i norr kommer att öka allra mest på grund av stora industrisatsningar där, med energislukande vätgas som bas. 

Kalmar län behöver god tillgång till el för att inte halka efter ännu mer i tillväxtligan och kunna utvecklas hållbart i takt med övriga Sverige. Att hävda att ökningen kan mötas i huvudsak med instabila och förnybara energikällor, som regeringen gör, är naivt och skadligt för vårt län. Planerade nya vindkraftverk beräknas uppta en procent av länets totala landyta. På landsbygden och i kommuner med goda vindförhållanden naturligtvis långt mer. Fullständig förödelse av stora delar av länets landsbygd och förstörd livsmiljö att bo och verka i är att vänta. 

Vi kräver en ny nationell energipolitik för att möta det ökade elbehovet i Kalmar län. Några axplock ur vårt brev till energiminister Anders Ygeman (S):

Bevara befintlig kärnkraft och satsa på nästa generations kärnkraft. FN förespråkar kärnkraft som ett sätt att nå klimatmålen och Kalmar län kan bli ledande med befintlig kärnkraft, mellanlagring och forsknings- och utvecklingsmöjligheter som grund. 

Begränsa utbyggnadstakten av vindkraft drastiskt. Landsbygden förväntas idag offra sina skogar och livsmiljöer för storstädernas energiförsörjning. Det är inte ekonomiskt, miljömässigt eller socialt hållbart och ställer stad mot land. Det kommunala vetot mot nyetableringar måste vara oantastligt. 

Anpassa elnäten till framtida svenska behov. Infrastrukturresurser till nya spår för höghastighetståg mellan storstäderna ska i stället användas för utbyggnad av elnätet med marksnål teknik som inte skövlar länets och landets skogar. Det är bra för hela Sverige, inte bara storstadsregionerna där marksnål teknik setts som en självklar lösning i många år. 

Jan R Andersson, riksdagsledamot 
Malin Sjölander, regionråd 
Pär-Gustav Johansson, regionråd 
Henrik Yngvesson, oppositionsråd Mörbylånga 
Ingela Ottosson, kommunalråd Oskarshamn 
Daniel Lindvall, gruppledare Nybro 
Åsa Ottosson, gruppledare Mönsterås 
Marie Nicholson, kommunalråd Vimmerby 
Harald Hjalmarsson, oppositionsråd Västervik 
Hanne Lindqvist, oppositionsråd Kalmar 
Åke Bergh, gruppledare Hultsfred 
Günter Villman, ordförande Emmaboda
Mona Magnusson, gruppledare Torsås 
Carl Malgerud, oppostionsråd Borgholm 
John Friberg, gruppledare Högsby

Ämnen du kan följa