Nu är rätt tid att bygga smartare

"För att kunna bygga även i pressade tider behöver våra processer bli mer effektiva – från planering och logistik till verktyg och materialanvändning. Det är också ett sätt att minska byggsektorns miljöpåverkan", skriver författaren till debattartikeln.
"För att kunna bygga även i pressade tider behöver våra processer bli mer effektiva – från planering och logistik till verktyg och materialanvändning. Det är också ett sätt att minska byggsektorns miljöpåverkan", skriver författaren till debattartikeln.

Byggkostnaderna skenar, men vi behöver fortsätta bygga. Lösningen är att göra byggprocessen smartare och mer resurseffektiv. I slutändan handlar det om att möjliggöra ett bättre samhälle, skriver Martin Freland, chef för kvalitet, miljö och arbetsmiljö på maskinuthyrningsföretaget Cramo.

Debatt 10 april 2023 06:35
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den senaste tiden har larmen om en avtagande byggtakt hörts oftare och högre. Ökade kostnader för transporter, material och energi pressar byggbranschen. Förra året ökade byggkostnaderna med hela 15,6 procent, enligt SCB, och de tuffa tiderna väntas fortsätta under 2023.

I en bransch som omsätter 700 miljarder kronor om året blir det enorma summor i ökade omkostnader. Men vi kan inte sluta bygga. Tvärtom är det viktigt för både ekonomi och människor att vi fortsätter att bygga det samhälle vi vill ha.

Men för att kunna bygga även i pressade tider behöver våra processer bli mer effektiva – från planering och logistik till verktyg och materialanvändning. Det är också ett sätt att minska byggsektorns miljöpåverkan.

Men ingen slösar väl medvetet material och energi i byggbranschen i dag? Nej, tvärtom. Vi ser en stor vilja hos branschkollegor att bli mer hållbara både ekonomiskt och miljömässigt. Samtidigt består ett bygge av många olika aktörer och arbetssätt vilket kan göra processer mindre effektiva.

Ett sätt att effektivisera är genom smartare logistik. Om vi till exempel kan undvika att använda flera olika leverantörer för likartade behov så får vi färre halvfulla transporter till och från byggområdet. Det skulle minska trängsel i stadskärnorna och undvika förseningar i byggprocessen, samtidigt som miljöpåverkan blir lägre och byggarbetsplatsen säkrare.

Ett annat viktigt utvecklingsområde är kunskapsöverföring. Byggföretag, deras kunder och samarbetspartner behöver alla bli bättre på att dela data, information och erfarenheter med varandra. Här kan digitala lösningar fungera som ett stöd för att föra vidare kunskap från ett projekt till ett annat så att kostsamma och resurskrävande misstag inte upprepas.

Till sist är det viktigt att se över val av utrustning och maskiner. Genom att hyra utrustningen precis där, och när, den behövs kan byggaktörer spara resurser och säkerställa att de alltid har modern, säker och miljöanpassad teknik.

I slutändan kommer smartare byggprocesser också att lyfta byggkvaliteten. För genom att vara mer resurseffektiva kan vi ägna mer tid och energi till kvalitetssäkring, kompetenshöjning och innovation.

För att klara den hållbara omställningen och kunna fortsätta bygga i tuffare tider behöver vi bygga smartare. Det vinner alla på.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa