Vilken råvara är bättre än den svenska skogen?

Åke Hammarskjöld menar att det är bra, inte dåligt, att avverka skog.

Åke Hammarskjöld menar att det är bra, inte dåligt, att avverka skog.

Foto: Privat

Debatt2024-05-24 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Några få men aktiva, fågelskådare, stoppar nu avverkning efter avverkning i skogen. Ofta genom att hänvisa till den rödlistade växten knärot. Men den är inte hotad i vårt område. Tvärtom relativt vanlig. Det gör den till ett tacksamt och lagligt verktyg att ta till för den som vill stoppa skogsavverkning.

Nej, jag tror inte att dessa människor vill sabotera, de har såklart en god vilja att rädda hotade fåglar och arter, men de tar inte in hela perspektivet och deras engagemang leder nu utvecklingen åt fel håll. Låt mig förklara.

Inga skogsägare är emot naturen. Tvärtom så älskar de vackra skogar i olika åldrar och månar om den miljö som skapats av aktivt skogs- och jordbruk genom generationer. Alla skogs- och lantbrukare borde snarare få medalj och tack för sitt bidrag till miljön!

Skogsbranschen är inte perfekt. Saker kan absolut bli bättre, exempelvis med mer blandskog, men mycket har också blivit bättre och vilka andra råvarubranscher har en förnyelsebar produkt? 

Skogsbranschen har de sista decennierna tagit stora kliv mot ökad biologisk mångfald vilket sällan framkommer. Skogarna består av mer lövträd och håller fler grova gamla träd. Antalet fåglar ökar och enligt Naturvårdsverket har ingen art försvunnit på grund av skogsbruk i Sverige de senaste 50 åren.

Att avverka skog är något bra – inte dåligt. De bidrar med en förnybar råvara till byggnationer, hygienpapper, kartong, energi, textilier med mera. Efterfrågan på de här produkterna ökar.

Skogen som avverkas växer upp igen. För varje avverkat träd så planteras minst två nya. Skogsvolymen i Sverige ökar och binder därmed mer kol till glädje för klimatet. Ju mer skogen växer ju mer kol lagras. Att stoppa all slutavverkning skulle visserligen öka kolinlagring ytterligare – men bara för en kort period och med en stor risk. Frisk växande skog där tillväxten avverkas på ett ansvarsfullt sätt ger en förnyelsebar råvara som är långsiktigt bäst för klimatet och en viktig del i den gröna omställningen.

Alternativet till den svenska skogsråvaran är antingen importerad råvara från andra delar av världen som har sämre naturvård och där skogen ofta inte återplanteras på samma sätt, eller importerad olja och cement (kalk). Det är sämre både för miljön och klimatet. Dessutom en stor minskning av statens intäkter Det är enkla och tydliga samband. När avverkning stoppas så stoppas även sågverk och pappersbruk och en hel kedja av arbetstillfällen och skatteintäkter försvinner. 

Ni som tagit till er bilden att det är bra att sluta avverka skog bör tänka ett varv till och svara på frågan vad ska vi ha istället? Vilken råvara är bättre än den förnyelsebara råvaran från den svenska skogen?

undefined
Knärot, en rödlistad orkidé, hittas på flera håll i skogarna, vilket leder till att avverkningar stoppas.

Ingen av de fågelskådare jag talat med har svar på det. Det är inte deras intresse, inte heller vill de vara med på möten där helheten ska diskuteras.

Den mest aktive i Tjust fågelklubb har på egen hand stoppat mängder av avverkningar. Han har i praktiken blivit en maktfaktor för skogsbruket i norra Kalmar län och hans åsikter är därmed intressanta. Han menar att om Skogsstyrelsen och markägarna följde de lagar och regelverk som är så borde nästan all avverkning förbjudas!

Vad skulle då hända med en levande landsbygd? Och hur ska vi få toalettpapper och byggnadsvirke då?

Naturvårdsarbetet kantrar nu. Skogsstyrelsen har ingen möjlighet att utföra sitt uppdrag på grund av alla överklagade slutavverkningar. Markägare som tidigare frivilligt avsatte skog ändrar beteende av oro för att bli stoppade. Signalen det skickar till landets markägare är att för allt i världen se till att avverka skogen innan några naturvärden uppstår. Det är ingen bra utveckling och ett misslyckande för miljöarbete i ett större perspektiv. Men det är en direkt följd av att några få aktivister stoppar avverkning efter avverkning. Deras arbete leder därmed många gånger till sämre miljö och sämre klimat!

Tillsammans med den kunnige och drivna politikern Carl-Wiktor Svensson (KD), regionråd och ledamot i statliga miljömålsberedningen, har vi bjudit in till ett möte där ”alla” är inbjudna: beslutande politiker, myndigheter, skogsbranschen, organisationer, markägare, lokala fågelskådare med flera.

Tanken är att lyfta blicken och diskutera vad som är bäst för skogen, miljön och samhället ur ett större perspektiv. 

Även om det finns olika ingångar och åsikter är det faktiskt en sak som förenar oss alla. Alla vill ha livskraftiga skogar och en vacker miljö med en variation av växter och djur. Vi måste bara hjälpas åt att hitta rimliga sätt att kombinera detta med aktivt skogsbruk.

Åke Hammarskjöld, Tuna Gård