Något har glömts bort i regionens livsmedelsstrategi

I handlingsprogrammet för utveckling av livsmedelsproduktion i Kalmar län finns inte en rad om de blå näringarna, konstaterar debattören.

"I ett handlingsprogram, som annars är väl genomarbetat och har en verklig förankring i myllan, finns inte en rad om de blå näringarna. Detta i ett län som redan på kung Gustav Vasas tid betalade skatt i form av varor som baserades på det insjöar, Kalmarsund och Östersjön gav", skriver debattören.

"I ett handlingsprogram, som annars är väl genomarbetat och har en verklig förankring i myllan, finns inte en rad om de blå näringarna. Detta i ett län som redan på kung Gustav Vasas tid betalade skatt i form av varor som baserades på det insjöar, Kalmarsund och Östersjön gav", skriver debattören.

Foto: Michael Probst/AP/TT

Debatt2024-02-17 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Livsmedelsstrategi för Kalmar län, växande värde, handlingsprogram 2023–2026, det är rubriken på Region Kalmar läns handlingsprogram för att utveckla livsmedelsproduktionen i vår region på ett hållbart sätt. Tyvärr verkar regionmajoriteten (S+C+V) tänka att livsmedel enbart är det som kan odlas och födas upp på fast mark. Eller är det bara ett feltänk i handlingsprogrammet?

För det som har glömts bort, medvetet eller omedvetet, i detta program är de så kallade blå näringarna – livsmedel som kan odlas eller födas upp i vatten. I en värld där befolkningen ständigt ökar och klimatförändringar påverkar jordbruket blir det allt viktigare att utforska och utnyttja hållbara alternativ för livsmedelsproduktion. En sektor som alltmer erkänns för sitt potentiella bidrag till hållbarhet är de blå näringarna, det vill säga fiske, skaldjursskötsel och algtillväxt. Dessa näringar bidrar inte bara till en viktig del av vår kost, utan kan också vara nyckeln till att upprätthålla en balanserad och hållbar livsmedelsproduktion. 

I ett handlingsprogram, som annars är väl genomarbetat och har en verklig förankring i myllan, finns inte en rad om de blå näringarna. Detta i ett län som redan på kung Gustav Vasas tid betalade skatt i form av varor som baserades på det insjöar, Kalmarsund och Östersjön gav. När det inför beslut om insatser inom ramen för handlingsprogrammet påpekades i regionala utvecklingsnämnden att blå näringar inte omnämns, tillbakavisades kritiken med att de inryms i den del som beskriver animalisk produktion. Det låter mer som en efterhandskonstruktion eftersom inte en stavelse i handlingsprogrammet berör fisket i länet som en proteinkälla med utvecklingspotential.

Genom att implementera hållbara fiskemetoder, som kvoter och skyddade områden kan vi bevara fiskpopulationerna och undvika överfiske. Skaldjursskötsel, inklusive odling av musslor och ostron, är en annan viktig del av de blå näringarna. Algnäringens potential borde ha omnämnts eftersom detta är en outnyttjad resurs som erbjuder enorma möjligheter för hållbar livsmedelsproduktion. Alger kräver inte konstgödsel eller bekämpningsmedel och kan växa i olika klimatförhållanden. Både skaldjur och alger har förmågan att absorbera överskott av näringsämnen och koldioxid, vilket kan bidra till att minska negativa miljöeffekter. 

De blå näringarna representerar en ovärderlig tillgång för att uppnå en hållbar livsmedelsproduktion. Genom att främja hållbart fiske, skaldjursodling och utveckling av algteknologi kan Region Kalmar län skapa förutsättningar för att våra havsresurser används på ett hållbart sätt. Det är dags att erkänna de blå näringarnas betydelse och investera i deras potential för att skapa en mer hållbar och balanserad global livsmedelsförsörjning.

Därför riktas en uppmaning till majoriteten att inom livsmedelsstrategin på ett tydligt sätt hantera även de blå näringarna för att skapa ännu bättre förutsättningar för en nära och hållbar produktion av livsmedel i Region Kalmar.