Har journalister och media ett samhälleligt ansvar?

Så klart de har! Ett ansvar att neutralt och gediget spegla de spörsmål och de politiska riktlinjer som cirkulerar i samhället som kan påverka den allmänna opinionsbildningen och därmed människornas framtid.

"Samhället behöver journalister som granskar, förklarar och som provocerar! Särskilt i dessa dagar när det mediala utbudet alltmer styrs av betalda informatörer, tankesmedjor och anonyma nättroll. Att tydliggöra den verklighet som inte alltid kommer alla till del måste vara en av det demokratiska samhällets viktigaste funktioner", skriver debattören.

"Samhället behöver journalister som granskar, förklarar och som provocerar! Särskilt i dessa dagar när det mediala utbudet alltmer styrs av betalda informatörer, tankesmedjor och anonyma nättroll. Att tydliggöra den verklighet som inte alltid kommer alla till del måste vara en av det demokratiska samhällets viktigaste funktioner", skriver debattören.

Foto: Johan Nilsson/TT

Debatt2023-06-23 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Samhället behöver journalister som granskar, förklarar och som provocerar! Särskilt i dessa dagar när det mediala utbudet alltmer styrs av betalda informatörer, tankesmedjor och anonyma nättroll. Att tydliggöra den verklighet som inte alltid kommer alla till del måste vara en av det demokratiska samhällets viktigaste funktioner.

I vår mediala vardag florerar ofta lögner som när de upprepas tillräckligt ofta blir till vedertagna sanningar. Det finns också många frågor av stort allmänintresse som präglas av okunskap och utebliven konsekvensanalys. Detta skapar kunskapshål i människors vardag och försvårar därmed utvecklingen av det optimala samhälle som vi alla strävar efter.

Men tiderna förändras. På NTM-koncernen har man nu en grupp journalister med uppgift att gräva och granska och vår lilla lokala Västerviks-Tidningen tycker jag den sista tiden, efter att det på olika sätt påtalats, blivit mer ifrågasättande. Bra!

Tjustbanan är ett lokalt exempel som borde belysas mer. Klart vi ska ha tåg, säger nästan alla! Utan reflektion, insikt och kunskap om transportmedlets verkliga tillstånd och invånarnas reella behov av en uråldrig bana. Men vad är det då många inte har koll på? 

Jo, banan går 30 miljoner kronor back varje år, vilket betyder att varje resenär (28 stycken per tåg av vilka 14 stycken reser över länsgränsen) subventioneras med skattemedel med 3 000 kronor per biljett! Banan är gammal och dess sträckning kommer inte att förändras. Det kostar för mycket, vilket Trafikverket klart påtalat i sina undersökningar. Detta betyder att restiden på nästan 2 timmar inte kommer att förkortas, utan snarare förlängas då den framtida slutstationen inte heller blir Linköpings central utan förorten Tannefors!

När sedan också Tjustbanans andel för de nya tågen som beställts, cirka 1 miljard och den beräknade framtida underhållskostnaden för att öka driftsäkerheten beräknade till 351 miljoner av Region Kalmar också läggs till, så kommer skattebetalarnas kostnad att stiga än mycket mer. Tillkommer gör också eventuellt kostnader för ett nytt signalsystem och kanske viss elektrifiering. Utöver detta beräknar Regionen att gå back 400 miljoner i år enligt ett pressmeddelande 14/6 -23.

Ett nationellt exempel där media också kan bli bättre på att förklara och belysa är frågor runt vår kärnkraft. Klart vi ska ha kärnkraft, säger nästan alla i samstämmig kör. Vi måste ju ha el! Också detta utan att direkt ha insikt i och kunskap om kärnkraftens miljöproblematik och systemets kostnadsmässiga aspekter.

Att nyproducerad kärnkraft skulle bli mycket dyr är en faktor, men lika viktigt är det för människorna i landet och särskilt för den framtida gröna stålindustrin att vår el är förnyelsebar, hållbar och fossilfri. Detta är inte el från kärnkraftverk. Trots detta upprepas dessa osanningar i media av förespråkande politiker och kommersiella entreprenörer att så skulle vara fallet. Dessa ej uppfyllda kriterier gör dock att el från kärnkraftverk inte har en framtid.

Så ni journalister och mediakoncerner som värnar om samhällets demokratiska utveckling och allas fulla och adekvata information om dagens svåra samhällspåverkande frågor. Fortsätt värna demokratin, gräv och ifrågasätt så mycket ni kan, så ska vi debattörer och skribenter försöka göra vad vi kan för att försöka få skutan att hålla en någorlunda miljövänlig och hållbar kurs på vägen mot det optimala samhälle som vi alla strävar efter. Ni har ett ansvar. Ett stort ansvar!