Medborgarnas trygghet måste värnas

Under många år har det S-ledda styret, både i regeringen och här i Region Kalmar län, låtit brottsligheten och otryggheten i samhället öka explosionsartat. Den ökande kriminaliteten och våldet i samhället drabbar även vår sjukvårdspersonal.

Även vårdpersonalen, främst inom ambulansen och på akutmottagningarna, drabbas av det ökade våldet i samhället, menar debattörerna.

Även vårdpersonalen, främst inom ambulansen och på akutmottagningarna, drabbas av det ökade våldet i samhället, menar debattörerna.

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Debatt2021-11-08 16:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I synnerhet är det ambulanspersonal och personal vid akutmottagningarna som är utsatta, men våld och hot förekommer idag även på vanliga vårdavdelningar.

Personalens säkerhet hör till det som får sämst betyg av Region Kalmar läns egna medarbetare i den stora medarbetar- och säkerhetsenkät, som presenterades i dagarna. Medarbetare på akutmottagningar i Kalmar län vill nu se dygnet-runt-bevakning av väktare eller ordningsvakter. Man vill också se säkerhetsmottagningar vid sjukhusen. Sjukvårdspersonal i länet har börjat gå kurser i självförsvar, på egen bekostnad.

Det rödgröna styret i Region Kalmar län har dock inget annat att säga om ökad säkerhetsrisk för vår sjukvårdspersonal, än att detta är ett ”förbättringsområde”.

I motsats till det rödgröna styret sätter Sverigedemokraterna tryggheten och säkerheten för både vanliga medborgare och för vår sjukvårdspersonal högst. Vi avsätter därför i vårt förslag till budget för 2022 för Region Kalmar län 20 miljoner kronor för att bygga säkerhetsmottagningar och säkerhetsklassade vårdplatser vid länets tre sjukhus. Vi avsätter också fem miljoner för att öka närvaron av väktare eller ordningsvakter vid sjukhusen. När vi lade fram dessa förslag i regionstyrelsen i slutet av oktober, röstade dock S och deras stödpartier C och L, nej. Man visade därmed att man inte tar något ansvar för sina egna medarbetares säkerhet.

Detta icke-agerande från det rödgröna styrets sida är ett utslag av samma passivitet som dessa partier visar inför den växande brottsligheten i samhället i stort. Den ökade kriminaliteten och det ökade våldet drabbar i allt högre grad även medborgarna här i Kalmar län. Detta syns tydligast om man jämför med hur det var för ett par decennier sedan: Antalet anmälda fall av rån, misshandel och våldtäkter i Kalmar län har ökat kraftigt femårsperioden 2016-2020 jämfört med 2001-2005. Antalet anmälda våldtäkter har fyrdubblats under denna period. Därtill ska läggas ett mörkertal, som kan vara stort. Mönstret är likartat även i mindre kommuner: I Hultsfred, Vimmerby och Västervik har antalet anmälda våldtäkter ökat från sammanlagt 56 stycken 2001-2005 till sammanlagt 177 stycken 2016-2020 (Källa: BRÅ). Vi har nu även skjutningar i vårt län och om inget radikalt görs för att stävja detta, kommer med all sannolikhet utvecklingen att bli lika negativ i vårt län som i så många andra delar av Sverige.

För att råda bot på denna bedrövliga situation krävs nu krafttag, något som Socialdemokraterna visat sig totalt oförmögna till. Sverigedemokraterna anslår i vår nationella budget medel för att öka antalet poliser med 10  000 och att öka polislönerna med i genomsnitt 6 000 kronor i månaden. Vi vill också se kraftigt skärpta och skyndsamma straff för grova brott och utvisning av alla grovt kriminella utländska medborgare. Här i Kalmar län kräver vi att regionen omedelbart tar beslut om att inleda ett påverkansarbete gentemot regeringen för att skyndsamt få till fler poliser i de tre lokalpolisområden som ligger inom vår region, det vill säga lokalpolisområdena Kalmar, Nybro och Västervik.

Sverigedemokraterna kommer att fortsätta att arbeta för att bekämpa kriminalitet, hot och våld. Vi värnar tryggheten och säkerheten för alla medborgare i vårt län och vårt land.

Bo Karlsson, ledamot regionstyrelsen
Martin Kirchberg, regionråd
Claus Zaar, ledamot beredningen för hälso- och sjukvård
Petra Gustafsson, ledamot regionfullmäktige
Sverigedemokraterna i Kalmar län