Medborgardialoger ska förbättra regionens service

Nu vill vi öka antalet medborgardialoger. Vi vill att alla regionens politiker ska ut och samtala med invånarna systematiskt, minst varje år. Beredningen för invånarfrågor har därför lagt ett förslag till regionfullmäktige.  

Debatt 28 september 2021 05:57
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Region Kalmar län sköter viktiga samhällsuppdrag för dig, mig och alla länets 246 000 invånare. Framför allt ansvarar regionen för sjukvården den dagen man blir sjuk, men också för att skjutsa barnen till skolan genom kollektivtrafiken och att länets kulturliv får ekonomiskt stöd.

Region Kalmar län är en politiskt styrd organisation. Alla röstberättigade som bor i länet bestämmer demokratiskt vart fjärde år vilka politiker och partier som ska fatta besluten. Då ges det möjlighet för alla att påverka, men faktiskt också mellan valen. För att demokratin ska vara levande och vital är det viktigt att invånarna känner att det går att påverka regionens välfärd och service varje dag, både i det stora och i det lilla. 

 

Som invånare kan man påverka på flera sätt. Du kan kontakta enskilda folkvalda som bor i närheten av dig själv. Kontaktuppgifter finns lättillgängliga på regionens hemsida. Man kan också via sin pensionärsorganisation eller funktionshinderförening föra fram förslag och synpunkter till länets brukarråd. Som patient och anhörig går det vidare att medverka i specifika utvecklingsarbeten och delta i regionens digitala invånarpanel. På så sätt får regionen reda på förbättringsförslag och kan se till att vården blir bättre och säkrare. Det finns många goda exempel på patienter som är med och berättar om sina erfarenheter i workshops, deltar i brukarrevisioner, intervjuer och fokusgrupper. 

Man kan också delta i särskilda medborgardialoger. Det är här vi politiker som sitter i Beredningen för invånarfrågor kommer in. Vi ansvarar för att det förs en kontinuerlig dialog mellan invånare och politiker. Under åren har vi träffat allt ifrån ungdomar på fritidsgårdar, studerande på folkhögskolor och pensionärer i länets mindre samhällen. Syftet är att få fram goda beslutsunderlag. Vår målsättning är att regionen ska vara en lärande samhällsorganisation där invånarna får delta aktivt för att förbättra verksamheterna. 

 

Nu vill vi öka antalet medborgardialoger. Vi vill att alla regionens politiker ska ut och samtala med invånarna systematiskt, minst varje år. Beredningen för invånarfrågor har därför lagt ett förslag till regionfullmäktige. Förslaget går ut på att alla beslutande organ ska möta invånarna som en naturlig del i uppdraget. Resultatet av dialogerna ska sedan varje år presenteras i en årlig rapport till regionens högsta beslutande organ, regionfullmäktige. Med utgångspunkt i förslagen ska fullmäktige sedan diskutera förbättringsförslag och de synpunkter som kommit fram genom dialogerna. 

Region Kalmar län är du och jag, vår gemensamma samhällsorganisation. Vi vill öka medborgarnas möjlighet till inflytande och delaktighet. Det är viktigt för att förbättra välfärden, men också för att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle. 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Äldres hälsa får aldrig bli en plånboksfråga

Äldres hälsa får aldrig bli en plånboksfråga

De vill se fler allmänläkare i regionen: "Måste vara ett attraktivt arbete"

De vill se fler allmänläkare i regionen: "Måste vara ett attraktivt arbete"

Debatt: (S)tyret i regionen drar personalfrågan i långbänk

(S)tyret i regionen drar personalfrågan i långbänk

Jakob Styrenius: Vad vi ska med regionerna till – eller framför allt regionpolitikerna?

Vad vi ska med regionerna till – eller framför allt regionpolitikerna?