Medarbetarna risar Länsunionens styre

Resultaten i regionens medarbetarenkät är inte så goda som Angelica Katsanidou (S) vill påskina, menar hennes politiska motståndare.
Resultaten i regionens medarbetarenkät är inte så goda som Angelica Katsanidou (S) vill påskina, menar hennes politiska motståndare.

Svar på debattartikeln "Fortsatt goda resultat i medarbetarenkät" den 9 november.

Debatt 16 november 2019 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Angelica Katsanidou (S) beskriver den 9/11 många positiva inslag i Region Kalmar läns medarbetarenkät. Vad Katsanidou inte helt oväntat utelämnar, är att personalsäkerheten rasar och den drar med sig patientsäkerheten. Vidare minskar förtroendet för den högre ledningen och styret, liksom bara en fjärdedel är stolta över regionen som arbetsplats samt endast 14 procent håller till fullo med om att regionen är en attraktiv arbetsgivare. Det är svidande kritik och ett underkännande för Länsunionen (S, C, L).

Vidare menar Katsanidou felaktigt att Moderaterna inte gör några satsningar på medarbetarna i vårt budgetalternativ. För tydlighetens skull: vi Moderater föreslår exakt samma satsningar på hälso- och sjukvården som majoriteten. Moderaterna är dock det enda alternativet som lyckas stå emot en skattehöjning då vi vänder på de stenar som Länsunionen inte orkat och hittar andra vägar att finansiera regionens verksamheter utan att kasta notan i knäet på medborgarna, vilket då blir en reell lönesänkning för både medarbetare och medborgare.

Vi Moderater har under lång tid efterfrågat och föreslagit en rad satsningar för att möjliggöra bättre ekonomisk uppföljning och kontroll över utgifter som idag skenar. Dessutom har vi en rad förslag på åtgärder för att göra Region Kalmar län till en mer attraktiv arbetsgivare, såsom konkurrenskraftiga löner och tydligare lönespridning samt utökade möjligheter till vidareutbildning och karriärstege, vilket saknas i Länsunionens verktygslåda.

Ämnen du kan följa