Massiva nedskärningar att vänta med majoritetens budget

Är allt frid och fröjd – eller faktiskt ganska illa?

Majoritetens budget slår hårt mot de svagaste, menar debattörerna, som i stället kommer att presentera en budget helt utan nedskärningar.

Majoritetens budget slår hårt mot de svagaste, menar debattörerna, som i stället kommer att presentera en budget helt utan nedskärningar.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Debatt2022-06-14 05:54
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nyligen stod Västerviks kommuns styrande majoritet, Nilsson (S), Bodjo (MP), Lindwall (C) och Jalkteg (W) och presenterade sitt budgetförslag. Ska man tro dem väntar goda dagar för kommunens verksamheter men stämmer det? Självklart inte – massiva nedskärningar väntar.

De påstår att inga nedskärningar görs i socialnämnden, men ”ramjusteringen” ligger kvar. Ramjusteringen är en minskning av budgeten med 1 procent, det som i dagligt tal kallas nedskärningar. Totalt sett för samtliga verksamheter uppgår dessa nedskärningar till 24,6 miljoner vilket motsvarar cirka 48 heltidstjänster. 

I barn- och utbildningsnämnden finns också en nedskärning på nio miljoner kallad ”negativ volymjustering” som man kan säga är en uppskjuten nedskärning från förra året. Sant är att nämnderna fått äska pengar från budgetens överskott vilket till viss del kompenserar för detta bortfall, men det är ett falskt poserande att ge med ena handen och ta med den andra.

Förutom de vanliga nedskärningarna finns sådana som styret aldrig nämner. Det främsta exemplet är att de inte räknar med inflationen, att varor och tjänster blir allt dyrare. Om inflationen, som riksbanken förutspår, blir runt fyra procent innebär det ökade kostnader på cirka 30 miljoner för verksamheterna. Eftersom styret inte kompenserat för detta kommer exempelvis skola och äldrevård vara tvungna att skära ner i de redan hårt pressade verksamheterna i motsvarande mån.

Barn- och utbildningsnämnden skriver i sitt yttrande om budgeten att den inte möjliggör några satsningar på barn och ungas lärande och att drastiska nedskärningar och uppsägningar av personal väntar. Socialnämndens yttrande ger ungefär samma bild, nedskärningarna kommer att bli kännbara då man äskat 18 miljoner för att kunna upprätthålla verksamheten, men endast fått nio miljoner.

Styrets budget är en tragisk historia särskilt om man vet att nedskärningarna sker i onödan, på grund av felprioriteringar och prestige. Styrets inkompetens slår som vanligt hårdast mot de i samhället som har svårast att värja sig – fattigpensionärer och elever med behov av extra stöttning i skolan.

Vi socialister kommer som vanligt lägga ett budgetförslag helt utan nedskärningar. Vi prioriterar basverksamheten framför påläggskalvar och ekonomiskt överskott, så som varje kommun borde göra. Vi ser fram emot att presentera vårt budgetförslag.

Jenny Svensson
Sandra Andersson
Jacob Hoffsten
Socialisterna Välfärdspartiet