Vi står upp för välfärden – trots regeringens ointresse

Det är tydligt att vi inte längre har en regering och samarbetspartier som tar ansvar för välfärden. Den högerkonservativa regeringens totala likgiltighet gentemot Sveriges kommuner och regioner är slående.

"Det är tydligt att vi inte längre har en regering och samarbetspartier som tar ansvar för välfärden. Den högerkonservativa regeringens totala likgiltighet gentemot Sveriges kommuner och regioner är slående", skriver SCV-majoriteten.

"Det är tydligt att vi inte längre har en regering och samarbetspartier som tar ansvar för välfärden. Den högerkonservativa regeringens totala likgiltighet gentemot Sveriges kommuner och regioner är slående", skriver SCV-majoriteten.

Foto: TT-bild

Debatt2023-05-10 05:09
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Som världen och ekonomins utveckling ser ut just nu är det svårt att sia om framtiden. SCV-majoriteten arbetar för att den världsomspännande ekonomiska krisen ska påverka invånarna i vårt län så lite som möjligt. Under de kommande åren ska vi se över hur vi kan minska våra kostnader för att trygga den historiskt välskötta ekonomin och den gemensamma välfärden. Det är allvar nu. 

Som ett första steg ser vi möjligheter inom kollektivtrafiken att undersöka vilka resor som kan bli mer kostnadseffektiva och vart vi behöver resor för att få upp lönsamheten. Samtidigt ska invånarperspektivet inte försvinna utan kollektivtrafiken är en samhällsnytta som våra länsbor ska kunna lita på finns där när det behövs. 

Det andra steget är att ta ett ordentligt krafttag mot hyrbemanningen inom Region Kalmar län. Utfasningen av hyrbemanning ska ske bland annat för att prioritera regionens egna medarbetare, främja arbete inom dygnet-runt-verksamheter, locka fler till anställning inom regionen och i förlängningen fortsatt bedriva en vård i absolut toppklass. I det här arbetet behöver hela regionen och alla dess enheter hjälpas åt för att utfasningen av hyrbemanning inte ska påverka vårdens tillgänglighet alltför mycket. Länets invånare ska fortsatt känna sig trygga med att vården alltid finns där när den behövs. 

Det är avgörande för vårdens framtid att vi fortsätter hitta nya arbetssätt och sätt att organisera för att göra vården så tillgänglig och nära patienterna som möjligt. Som alltid siktar vår region på att bli lite bättre varje dag med invånarnas bästa i fokus. 

Tredje steget handlar om den regionala utvecklingen. Oavsett hög- eller lågkonjunktur behöver företagen i Kalmar län fortsätta att utvecklas. Fler behöver utbildas och fler jobb behöver skapas samtidigt som flera organisationer och företag behöver stöd för att klara sig genom den här krisen. Även här lyser regeringen dessvärre med sin frånvaro. 

Eftersom regeringen inte tar sitt ansvar för att vi ska ha en stabil välfärd kommer vi ta det ansvar vi kan. I kris har våra partier samarbetat för att hitta lösningar som stärker välfärden och gör den hållbar på lång sikt, i stället för att skära ner på den. Vi kommer behöva ta svåra beslut framöver, om ekonomin i världen och i Sverige inte vänder. Däremot kommer vi vända på varje krona för att fortsätta att nå toppresultat i mätning efter mätning. För det mätningarna visar är att invånarna i Kalmar län är nöjdast i hela landet med vården. Det förtroendet ska vi inte missbruka.

Vi i SCV-majoriteten försäkrar att välfärden är vår främsta prioritet och vi fortsatt ska erbjuda en trygg sjukvård i hela länet.