(M): Vi behöver våra bensinmackar

I Smålands inland finns ett antal samhällen utanför centralorterna som har en drivmedelsanläggning som även fungerar som nav för samhällsservice, då annan service ofta försvunnit.

"I juli 2022 träder nya regler i kraft, vilket kan medföra oöverstigliga kostnader för framförallt mindre mackar på landsbygden. Enligt branschorganisationen Svensk Bensinhandel riskerar upp till 500 av dem att behöva stänga", skriver debattörerna som är oroade för mackdöd i Kalmar län.

"I juli 2022 träder nya regler i kraft, vilket kan medföra oöverstigliga kostnader för framförallt mindre mackar på landsbygden. Enligt branschorganisationen Svensk Bensinhandel riskerar upp till 500 av dem att behöva stänga", skriver debattörerna som är oroade för mackdöd i Kalmar län.

Foto: ERLAND VINBERG / TT

Debatt2021-06-11 06:02
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Förutom att sälja livsmedel och dagligvaror, fungerar dessa mackar som ombud för både apotek, Svenska Spel, Systembolaget och posten. De har en viktig funktion som tankställe i närområdet – inte bara för boende, besökare och turister, utan också för hemtjänst, räddningstjänst, parkförvaltning och andra samhälleliga servicefunktioner. 

I juli 2022 träder nya regler i kraft, vilket kan medföra oöverstigliga kostnader för framförallt mindre mackar på landsbygden. Enligt branschorganisationen Svensk Bensinhandel riskerar upp till 500 av dem att behöva stänga, om ägarna inte utför lagstadgade åtgärder innan juli 2022, samtidigt som de miljöförbättringar som var syftet med lagen i så fall skulle utebli. 

I Kalmar län har frågan tyvärr inte uppmärksammats och regionmajoriteten (S, C, L) har inte genomfört någon inventering för att utreda hur lagen slår här. Men att länet kommer drabbas – det är klart. Konsekvenserna, om en mack på en mindre ort tvingas stänga, drabbar inte bara näringsidkaren och de boende på orten, utan också kommun och region. 

Investeringarna som krävs för att driva en mack vidare efter den 1 juli 2022 är betydande och många mackar i Kalmar län är i behov av stora investeringar för att förnya och förbättra sina anläggningar. De som inte ägs eller förvaltas av ett oljebolag riskerar att få sina tillstånd indragna när det nya lagkravet träder i kraft.

En del mackägare har gjort nödvändiga investeringar för att nå lagkraven, andra planerar för det. Enligt branschorganisationen ligger summan som ägaren ska finansiera på allt från 500  000 till två miljoner kronor, beroende på vilka insatser som är nödvändiga. Det är mycket att bära för en servicefunktion med låg förtjänst och liten marginal på drivmedel. Dessutom är bankerna ovilliga att låna ut pengar på grund av låg lönsamhet i branschen och den miljöskuld som varje anläggning byggt upp över tid. Regeringen har föresvävat möjligheten till visst ekonomiskt stöd – retroaktivt. Men det hjälper föga för en småföretagare som behöver pengarna till åtgärder nu. 

Om det finns en vision att hela Sverige ska leva så måste även landsbygden ges den möjligheten. Det är därför nödvändigt att anpassa lagstiftningen, samtidigt som regionen medverkar till att ekonomiska åtgärder vidtas för att i möjligaste mån undvika att mackar på landsbygden läggs ner, som en konsekvens den nya lagen.

Nu sätter vi press på regionmajoriteten som styr över den regionala utvecklingen och har goda ingångar till regeringsmakten att agera skyndsamt i frågan.

Den förra sommaren var en katastrof för besöksnäringen i vårt län. Låt därför inte de turister som besöker oss nästa sommar behöva mötas av nedlagda bensinstationer på väg till och genom vårt vackra län.