M: Lägg inte bördan för utfasningen på personalen

Svar på debattartikeln "M försöker äta sin kaka och ha den kvar".

"Att blunda för de utmaningar som utfasningen av hyrbemanningen medför är oansvarigt", menar debattörerna.

"Att blunda för de utmaningar som utfasningen av hyrbemanningen medför är oansvarigt", menar debattörerna.

Foto: Victor Bomgren

Debatt2024-03-20 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Moderaterna välkomnar fortsatt dialog kring hyrbemanningen, men kan inte ignorera det faktum att SCV-majoriteten verkar ha förlagt ansvaret för utfasningen till regionens medarbetare, snarare än att själva ta ansvar för sina politiska beslut. Vi är som vi tidigare beskrivit enade om att hyrbemanningen bör fasas ut – men ser med kritiska ögon på hur detta nu genomförs.

Majoritetens försök att försköna utfasningen av hyrbemanningen och beskriva den som en framgångssaga, särskilt med tanke på de utmaningar och den kritik som framkommit från olika håll, är minst sagt taktlös. Det är inte en tid för Mattias Adolfson (S) och den politiska majoriteten att spegla sig i sin egen självbild – utan att istället ta ansvar och stötta den personal som kommer att drabbas. Att öka arbetsbördan för regionens medarbetare utan att tillhandahålla tillräckliga resurser och stöd är inte ett ansvarsfullt tillvägagångssätt. Det är vår skyldighet som politiker att genomföra denna övergång på ett sätt som inte lägger bördan på redan överbelastade medarbetare.

Även om S, C och V påstår sig vara medvetna om de kortsiktiga konsekvenserna för verksamheten, är det tydligt att de inte tar tillräckligt ansvar för att mildra dessa effekter. Det går helt enkelt inte att fasa ut hyrbemanningen utan ett robust och långsiktigt stöd till medarbetarna. Ansvaret ligger inte hos personalen på golvet, utan hos de som styr – däribland Mattias Adolfson.

Vi är även oroade över den beslutsfattande processen, som verkar vara präglad av bristande öppenhet och samarbete. Att undvika att ta emot kritik och att inte inkludera medarbetarna i beslutsprocessen är ett svek mot dem som arbetar inom regionen och dem som förlitar sig på våra tjänster.

Det är nu helt avgörande att SCV-majoriteten inser det fulla omfånget av sitt ansvar och börjar agera i enlighet med det. Att blunda för de utmaningar som utfasningen av hyrbemanningen medför är oansvarigt. Vi uppmanar därför den politiska majoriteten att ta sitt ledarskap på allvar och att aktivt arbeta för att säkerställa en smidig och rättvis övergång för alla berörda parter.