(M): Endast maktskifte gör regionen attraktiv

Svar på "Så blir regionen bästa arbetsplatsen i praktiken" den 2 mars.

"Länsunionen har alldeles nyligen aviserat att de kommer säga nej till arbetstidsförkortning för akutens personal, trots att de larmar om ökad stress samt hot och våld – vilket fått närmare 90 medarbetare att sluta på senare år", exemplifierar debattören de brister som han menar finns i regionens attraktivitet som arbetsgivare.

"Länsunionen har alldeles nyligen aviserat att de kommer säga nej till arbetstidsförkortning för akutens personal, trots att de larmar om ökad stress samt hot och våld – vilket fått närmare 90 medarbetare att sluta på senare år", exemplifierar debattören de brister som han menar finns i regionens attraktivitet som arbetsgivare.

Foto: Isabell Höjman/TT

Debatt2022-03-18 05:22
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Fackförbundet Visions avdelning i Region Kalmar län gör ett intressant och bra inlägg. De har, liksom många andra – både fackförbund, medarbetare såsom opposition – börjat ifrågasätta ambitionsnivån hos den styrande politiska majoriteten Länsunionen (S, C och L) vad gäller att vara en attraktiv arbetsgivare.

Region Kalmar läns främsta personalpolitiska mål är att bli en av landets bästa arbetsplatser. ”Smidigt” nog är det ett mått som är svårt att mäta. Däremot är det lättare att utläsa vad regionens mer än 7 000 medarbetare anser kring arbetsplatsens attraktivitet. Det är nämligen en konkret fråga i den medarbetarenkät som genomförs vartannat år, senast nu i höstas, och som har hög svarsfrekvens.

Så många som fyra av fem av de anställda har svarat på enkäten, men endast 18 procent instämmer till fullo att regionen är en attraktiv arbetsgivare, samt över lag får ledning och styrning lågt omdöme. Detta borde vara en signal för de styrande politikerna att det är dags att kavla upp ärmarna. Men i stället händer – ingenting. 

Fackförbundet Vision pekar ut ett antal frågor, som de under många år lyft som viktiga för sina medlemmar, som utgör drygt 1 000 av regionens medarbetare fördelade över de allra flesta verksamheterna som omspänner regionen, och som bland annat vi i Moderaterna ihop med Kristdemokraterna drivit. Det handlar bland annat om arbetstidsförkortning och semesterväxling, men även höjt friskvårdsbidrag. 

Länsunionen har alldeles nyligen aviserat att de kommer säga nej till arbetstidsförkortning för akutens personal, trots att de larmar om ökad stress samt hot och våld – vilket fått närmare 90 medarbetare att sluta på senare år. Region Kalmar län erbjuder inte heller sina medarbetare möjligheten till semesterväxling, en fråga Moderaterna sedan en tid tillbaka försökt få upp på agendan. Och trots att Länsunionen stoltserar med att friskvårdsbidraget höjdes med 200 kronor så ligger regionen i landets bottenliga samt erbjuder inte heller friskvårdstimma.

Medan fackförbund såsom Vision, medarbetare och oppositionspolitiker på olika sätt, men med samma tydlighet, försöker påverka regionens utveckling åt ett annat håll för att bli en mer attraktiv arbetsgivare, sitter Länsunionen på läktaren och kommer inte in i matchen. Det framgår med all önskvärd tydlighet att inget kommer förändras till det bättre utan ett maktskifte.