Ser fram emot att regionmajoriteten ändrar sig

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är Region Kalmar läns viktigaste styrdokument. På senaste regionstyrelsen föreslog Moderaterna och Kristdemokraterna att det regionala energimålet i RUS ska ändras från 100 procent förnybar produktion till 100 procent fossilfri produktion, vilket skulle inkludera kärnkraften.

Debatt 28 december 2021 05:41
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är samma förändring vi vill se av det nationella energipolitiska målet. Kalmar läns behov av el kommer aldrig att kunna tillgodoses av enbart väderberoende och förnybar produktion. Istället riskerar vi att bli beroende av importerad och smutsig kol- och oljekraft. Eller av rysk fossilgas, med fatala säkerhetspolitiska konsekvenser. 

Hela regionmajoriteten (S, C och L), där regionrådet Johanna Wyckman (L) ingår, röstade nej till förslaget.

Några dagar senare publicerar Wyckman en debattartikel i bland annat Västerviks-Tidningen och Vimmerby Tidning, där hon skriver att hennes parti välkomnar all fossilfri energiproduktion och slår dessutom ett särskilt slag för kärnkraften som nödvändig för ett hållbart energisystem och grön omställning.

Jag hade såklart önskat att Wyckman hade stöttat vårt förslag i regionstyrelsen, som ju till punkt och pricka överensstämmer med de åsikter hon framför i sin debattartikel. Samtidigt är jag glad att hon så tydligt tar ställning för kärnkraften och fossilfri energiproduktion. Det bådar gott inför framtiden om vi ska kunna fatta de avgörande politiska besluten för en hållbar och tillförlitlig energiproduktion som kan försörja både hushållens och industrins behov i den gröna omställningen av Kalmar län

Liberalerna i Region Kalmar län är alldeles uppenbart bakbundna i energipolitiska frågor av Centerpartiet och Socialdemokraterna. Men jag har stor tilltro till att förnuftet ska segra och att åtminstone ett av dessa partier byter fot i frågan. Jobben, klimatet och möjligheterna till en hållbar utveckling i Kalmar län står på spel.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Jakob Styrenius: "Såväl vindkraften som det kommunala vetot har en roll att spela"

"Såväl vindkraften som det kommunala vetot har en roll att spela"