Låt skolbarn uppleva mer lokal kultur

Regionrådet Carl Dahlin (M) tycker att regionen borde kunna görta mer för att skolbarn ska få komma i kontakt med de regionala kulturinstitutionerna, däribland Västerviks museum.

Regionrådet Carl Dahlin (M) tycker att regionen borde kunna görta mer för att skolbarn ska få komma i kontakt med de regionala kulturinstitutionerna, däribland Västerviks museum.

Foto: Kollage

Debatt2024-05-29 16:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vid ett besök under våren på Västerviks museum framkom ett antal frågor som berör skolväsendet och dess samverkan med länets museer, tyvärr på inget sätt unikt för Tjust utan återfinns över stora delar av länet. Det handlar bland annat om skolan och att allt färre klasser numer gör besök på de lokala kulturinstitutionerna. Här behöver skolan och skolpolitikerna ta sig en funderare kring hur fler skolbarn ska kunna ta del av det lokala kulturarvet. Likaså behöver Regionens roll bli tydligare.

Regionen har idag ett antal ambitiösa styrdokument, såsom kulturplanen och skolkulturstrategin Relevant. De ska säkerställa att skolungdom i länet får uppleva kulturlivet. Dessvärre blir det mer pappersprodukter, att plocka fram när regionen ska imponera på Statens Kulturråd, men för barn i exempelvis Loftahammar eller Hjorted med tämligen skrala bussförbindelser är det i praktiken svårt att tillgodogöra sig utbudet via de kanaler regionen erbjuder, utan det landar inte sällan på om en enskild lärare är engagerad och tar med sin klass.Vi Moderater har föreslagit en rad åtgärder för att förenkla så fler får möjlighet att ta del av kulturutbudet, såsom fler kulturresmål, skolbio som kulturresa, filialer till Länsmuseet och att se över hur resorna kan utföras även för de skolor som inte snabbt kan ta exempelvis Öresundstågen till museet. Men S, C och V skjuter det mesta på framtiden. Det blir upp till enskilda skolor eller till och med klasser att komma iväg, vilket det blir väldigt dålig jämlikhet med. Särskilt landsbygdsskolorna hamnar i bakvattnet här.
Det finns ett antal regionalt utpekade kulturresmål som inte får några besök alls via kulturresorna och det är Capellagården, Virserums konsthall och The Glass Factory i Boda glasbruk eftersom det är så svårt att ta sig dit med KLTs reguljära linjetrafik. Det känns ibland som att för regionen är det viktigare med fina riktlinjer och policys snarare än att de har en verklig förankring och verkan.


Så sent som på regionala utvecklingsnämnden i april lämnade vi Moderater in ett nämndinitiativ för att KLT till sommarlovsbiljetterna ska bifoga en lista på de kulturresmål de erbjuder skolklasser under skolåret, så sommarlovsledig skolungdom själva kan botanisera bland resmålen och ta del av det regionala och lokala kulturutbudet. Sedan dess har vi även lämnat in en motion som syftar till Regionen och kommunerna bör göra ett handslag; så att en kommunal och en regional kulturinstitution per år besöks i varje årskurs genom skolgången för att lära sig och ta del av sitt egna lokala kulturarv. Vi har också nyligen lanserat idén om att Länsmuseet ska arrangera guidade bussresor runt om i länet där nedslag görs hos lokala kulturinstitutioner såsom exempelvis hembygdsmuseer och konsthallar.Slutligen, en fråga som ofta uppstår är om alla kulturutövare i länet som vi Moderater besöker vill få del av regionens kulturbudget som omsluter nära nog 100 miljoner kronor årligen. Svaret är nej, de flesta vill istället hitta nya sätt att samverka, få stöd med marknadsföring, locka skolklasser och att folk överlag ska hitta till deras verksamheter. Där behöver vi regionala och kommunala politiker bli bättre på att vara en sammankopplande faktor.

Carl Dahlin (M)

Regionråd