Låt skatten följa producentpriserna

För närvarande plågas landet av stigande priser på varor och tjänster och stigande inflation.

Drivmedelspriset påverkar i stort sett alla varor och tjänster, och därför borde skatten ändras i takt med producentpriserna, tycker skribenten.

Drivmedelspriset påverkar i stort sett alla varor och tjänster, och därför borde skatten ändras i takt med producentpriserna, tycker skribenten.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Debatt2022-08-29 06:04
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En kraftigt bidragande orsak till detta är ökade drivmedelspriser där en stor del av priset utgörs av det totala skattepåslaget (energiskatt, koldioxidskatt och moms i flera steg, det är faktiskt så att vi till och med betalar skatt på skatt) som för närvarande (220819) är 88,79 procent på bensin och (220818) 50,73 procent på diesel. Källa: www.ekonomifakta.se. Skatten läggs på producentpriset som ändras ofta, ibland dagligen.

Drivmedelspriset påverkar i stort sett alla varor och tjänster, varje tomat, varje liter mjölk, varje klädesplagg kräver energi vid framställning och inte minst vid transporter och alla får betala.

Företagare, lantbrukare, entreprenörer, byggare, åkare och så vidare måste i det osäkra kostnadsläget försöka planera kostnader så att verksamheten går runt och påslagen blir naturligtvis därefter.

Olika mer eller mindre fantasifulla ibland löjeväckande förslag om kompensation och bidrag spottas ut från politiker och partier. Ni lurar oss inte – vi vet att det är valår.

Vad göra? Jo, lika väl som producentpriset ändras ofta ska även skatten följa med och ändras lika ofta för att nå ett fixt pris vid pumpen på till exempel 18 kr/liter för bensin och 20 kr/liter för diesel. Priset fastställs i riksdag/regering/departement, eller vilket forum som nu är lämpligt, för en period på till exempel sex eller tolv månader. Det faktiska priset är egentligen inte det viktiga, det är stabiliteten som är viktig. Datorn – algoritmen, sköter det praktiska. Detta skulle skapa lugn och ro och planeringsmöjligheter för alla inblandade och inflationen skulle sannolikt minska. Den totala vinsten för samhället skulle kunna bli stor.

Vi har en energiminister i infrastrukturdepartementet. Vi har en finansminister i finansdepartementet Tänk utanför boxen, överge de låsta skattesatserna på bensin och diesel och inför en flexibel, flytande skatt med målet att nå ett stabilt konsumentpris vid pumpen. Skapa ordning och reda och bättre planeringsmöjligheter för företagare och alla vi andra, kanske även för chefen för Riksbanken.

Du som läser detta och tror på förslaget – ta kontakt med din politiker. Du som inte tror på att detta är ett bra förslag – ta kontakt med mig och förklara varför.