Låt politikerna jobba ifred nu, Statkraft!

Ett kommunalt veto går inte att överklaga. Kunden säger ”nej tack”. Ett företag som vill vara kvar på marknaden och visa respekt för sina kunder lyssnar och tränger sig inte på.

"Ett företag som vill vara kvar på marknaden och visa respekt för sina kunder lyssnar och tränger sig inte på", skriver debattören angående det stoppade vindkraftsprojektet i Tribbhult.

"Ett företag som vill vara kvar på marknaden och visa respekt för sina kunder lyssnar och tränger sig inte på", skriver debattören angående det stoppade vindkraftsprojektet i Tribbhult.

Foto: Statkraft

Debatt2021-11-24 16:47
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Statkraft tog en affärsrisk med Tribbhult. Låt nu Västerviks kommun jobba med det som för Västervik framåt!

Charlotte Andersson (Statkraft), du ifrågasatte ju varför ni inte blev inbjudna till vårt stormöte med 300 personer.  Då kanske du kan fundera lite över hur bestörta och maktlösa vi närboende känner oss när vi inte blivit informerade om de enorma vindkraftsindustrierna i våra skogar? Industrier som skulle påverka oss negativt på många olika sätt!

Företag har ingen naturlig rätt att finnas på marknaden. Företagande bygger på att man erbjuder en tjänst eller produkt som löser problem åt kunden på ett effektivt sätt. Förstår Statkraft vilka problem ni skapar med er produkt för närboende och hela Sverige? Det är irreparabla ingrepp i naturen som är skadliga för mångfalden.  Det innebär elleveranser som bidrar till ett instabilt elsystem, producerar stora koldioxidutsläpp och radioaktivt avfall vid tillverkning, medför deponering av över 60 ton plast i naturen efter enbart 15-20 års drifttid, återställning av uppställningsplats med mera.

Dotterbolaget som skulle driva vindkraften här har haft bokslutresultat med flera hundra miljoner kronor minus, inga anställda på flera år. Vi i Västerviks kommun vill varken bli offer för Statkrafts affärsmässiga misslyckande i Norge eller svensk energipolitik. I Norge struntade Statkraft i ursprungsbefolkningens rättigheter. Nu har Statkraft blivit ålagda att riva 151 vindkraftverk. Verk som kostade cirka 100 miljoner kronor styck att bygga!

Jag är medlem i Facebookgruppen ”Nej till mer vindkraft i vackra Västerviks kommun”. Det är en intressegrupp för att bevara Västerviks landsbygd fri från storskalig vindkraft. I gruppen kräver vi inga politiska redovisningar eller ställningstagande men en god och rak ton i samtal och diskussioner. Ingen nekas tillträde till gruppen på grund av partitillhörigheter.