Låt oss skapa ett effektivt vårdnav

Svar på debattartikeln "Samarbete och helhetstänk krävs" den 21 november.

Debatt 29 november 2019 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är lovvärt att liberalerna, via Göran Nilsson, öppnar upp för att på allvar genomföra det som i sjukvårdssverige kallas ”Nära vård”. Med det kan vi äntligen se ett ljus i mörkret och att förutsättningarna blir bättre för att åter kunna erbjuda sjukvård i någon form till de som bor i Överum. 

Vi har länge kunnat följa den engagerade debatten, främst från de medborgare som saknar möjligheten att söka vård i sitt närområde. Och Moderaterna kommer att fortsätta lägga förslag som gör det enklare och smidigare att ge och få vård även på glesbygden. 

M&KD-alliansen har drivit dessa frågor intensivt och vi har också har lyft behovet av attraktiva ersättningssystem, bättre intern och extern samverkan samt nytänkande för att klara av ambitionen om att ge alla invånare Nära vård. Vi vill gärna medverka till att lösa den här frågan på bästa sätt och ser fram emot att diskutera hur vi kan skapa en modern vård med nya vårdstrukturer. 

I M&KD-Alliansens budgetförslag som avslogs av Länsunionen häromveckan fanns flera förslag för att hitta lösningar. Dels att utreda möjligheten att få enklare sjukvårdsinsatser utförda på mindre orter i samverkan med kommunerna, till exempel genom att samnyttja lokaler. Vi har redan flera goda exempel i länet där det fungerar bra, se till exempel Gamleby hälsocentral som nu byggs i anslutning till ett särskilt boende och trygghetsboende. Även i Borgholm har kommunen och regionen sett fördelar med samverkan.

Låt oss därför se över om vi kan hitta nya lösningar i samverkan med kommunen och tillsammans skapa ett effektivt vårdnav för våra medborgare i Överum med omnejd. 

Under regionfullmäktige lade vi även förslag om att utveckla primärvårdens filialverksamhet i regionen och att nya enheter inom ramen för hälsovalet utreds, men också möjligheter att åter öppna sjuksköterskemottagningar likt de distriktssköterskemottagningar som stängdes för några år sedan.

Vi Moderater är väl medvetna om att en trygg och nära vård måste vara självklar för alla oavsett bostadsort och att vi måste hitta nya sätt att skapa små sjukvårdsenheter på mindre orter. 

Låt oss tillsammans göra Överum till ett gott exempel på detta! 


Ämnen du kan följa