Låt oss göra mänskliga rättigheter till handling

I dag, måndag, invigs Kalmarsund Pride och landshövding Peter Sandwall manar till konkret agerande bakom budskapen.
I dag, måndag, invigs Kalmarsund Pride och landshövding Peter Sandwall manar till konkret agerande bakom budskapen.

Pride handlar om att stå upp för rättvisa i vardagen, på skolor, på arbetsplatser, i församlingar och föreningar. Det handlar om att stå upp för varje människas rätt att få vara den man vill och att älska den man vill. I dag och i framtiden.

Debatt 30 augusti 2021 06:14
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I dag invigs Kalmarsund Pride. Det är en vecka som synliggör hbtqi-rättigheter och framförallt behovet av ett fortsatt arbete med hbtqi-rättigheter. Vi ser krafter i världen, i Sverige och i Kalmar län som påminner oss om att det inte går att ta mänskliga rättigheter för givet. Vi ser exempel på hat och hot mot hbtqi-personer, om kränkande ord och otrevligt bemötande. På arbetsplatsen, i skolan, på fritiden. Ung som gammal, man som kvinna, i staden och på landet.  Vi ser personer som dagligen måste argumentera för sin rätt att älska den hen vill. Vi ser ungas kamp om rätt till sin identitet. Vi ser att psykisk ohälsa är stor i gruppen hbtqi – inte minst har det blivit tydligt under pandemin. Men vi ser också engagemang och arbete hos föreningar, privatpersoner, näringsliv och offentlig verksamhet för att främja inkludering och hbtqi-rättigheter. Det ger oss kunskap och hopp för förändring.

Vi önskar varandra Happy Pride och hissar den stolta regnbågsflaggan. Och det är viktiga budskap. Men om de inte följs av konkret agerande bakom så blir budskapen tomma. 

Här måste var och en av oss fråga oss hur vi kan bidra till en värld där alla får plats som människor. Det är ett ansvar som vi alla bär. Kanske är det så att du behöver mer kunskap? Kanske kan det vara en start att delta i någon av aktiviteterna i årets program. Kanske behöver du blicka inåt och utmana dina egna fördomar?  

Länsstyrelsen har tydliga uppdrag om mänskliga rättigheter som ska bidra till ett samhälle där människors lika värde står i centrum, där alla människor är delaktiga i samhällsutvecklingen. I enlighet med Agenda 2030 och åtagandet att ingen ska lämnas utanför finns ansvar för aktiva val för att nå grupper i samhället som lever i utsatthet, är diskriminerade eller exkluderade och där en högre andel personer inte får sina rättigheter tillgodosedda.

Arbetet innebär bland annat säkra upp likvärdigt bemötande, arbeta med klarspråk och inkluderande genussmart bild och text. I verksamheten ska jämställdhet och jämlikhet genomsyra både remissvar, beslut, projekt och processer, bemötande och språk. Länsstyrelsens uppdrag innebär också att stötta kommuner och myndigheter i deras arbete med att säkra mänskliga rättigheter. Det gör vi genom samordning, kunskapshöjande insatser och samtal med aktörer i länet. Det är ett viktigt arbete som vi står ödmjuka inför. Det kan vara utmanande men mänskliga rättigheter måste hävdas i varje stund, i varje tid. 

Så låt oss göra mänskliga rättigheter till handling tillsammans. I stort som i smått. Delta i arbetet för mänskliga rättigheter för alla, oavsett vem du älskar, oavsett vem du är – du också!

Ämnen du kan följa