Låt kommunpolitiken lära av sjukvården

Demokrati och inflytande är grunden till en god välfärd, menar skribenterna och presenterar förslag för att besluten ska bli bredare förankrade i kommunfullmäktige.
Demokrati och inflytande är grunden till en god välfärd, menar skribenterna och presenterar förslag för att besluten ska bli bredare förankrade i kommunfullmäktige.

Hur kan 51 procent av politikerna i kommunfullmäktige säga att 49 procent av politikerna inte har några bra förslag? Det har nämligen varit så eller likartat i flera decennier i Västerviks kommunfullmäktige vid budgetmötena.

Debatt 13 april 2022 05:28
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi trodde att det skulle bli annorlunda när visionen ”livskvalitet varje dag” beslutades med stor majoritet. Tyvärr blev det inte så och vi ger inte upp utan har föreslagit nedanstående lösning.

Lägger man sedan till att medborgarförslagen omvandlats till e-förslag och motionerna från elever vid Västerviks gymnasium i stort sett aldrig hörsammas eller tillstyrks blir demokratin lidande.

Inom sjukvården pratar man om ett salutogent förhållningssätt det vill säga att man ska titta på och uppskatta det friska för att därigenom minska det patologiska eller sjuka. Kommunpolitiken har stora likheter med sjukvården. Om alla tänkte att det finns något bra med förslagen skulle utvecklingen bli densamma som inom sjukvården.

Utifrån ovanstående bakgrund har vi lagt ett förslag inför årets budgetarbete. Vi tar budgeten under två fullmäktigemöten, där det första blir de olika partiernas presentation av sina politiska förslag med möjlighet till diskussioner i form av stöd eller inte. Därefter följer det riktiga budgetmötet efter 1-2 månader, där majoriteten skriver fram ett förslag till budget, där förhoppningsvis flera partier har satt avtryck i majoritetens förslag och därigenom får en bredare politisk förankring.

Vi närmar oss budgeten på ett salutogent sätt oavsett historien, för att en brett förankrad politik leder till vinst för alla inklusive politikerna i Västerviks kommun.

Demokrati och inflytande är grunden till en god välfärd, vilket vi inom Vänsterpartiet anser är viktigt.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa