Låt inte gamla lysrör i Kalmar läns skolor sluka energi

"Bara tre av fyra skolor i området uppger också att de planerar att byta belysning – trots att de snart är tvungna. Traditionella fluorescerande lysrör ska börja fasas ut nästa år, enligt EU-regler som syftar till att få bort de mest energikrävande produkterna", skriver belysningsföretaget Aura Lights vd Henrik Håkansson.
"Bara tre av fyra skolor i området uppger också att de planerar att byta belysning – trots att de snart är tvungna. Traditionella fluorescerande lysrör ska börja fasas ut nästa år, enligt EU-regler som syftar till att få bort de mest energikrävande produkterna", skriver belysningsföretaget Aura Lights vd Henrik Håkansson.

Varannan skola i Småland och på Öland och Gotland har fortfarande inte bytt ut sina gamla, energislukande lysrör, trots att ett lagkrav på utfasning träder i kraft hösten 2023. Genom att byta till modern LED-belysning kan skolor i Kalmar län klara vinterns skyhöga elpriser och samtidigt minska sin klimatpåverkan, skriver belysningsföretaget Aura Lights vd Henrik Håkansson.

Debatt 3 november 2022 05:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De höga elpriserna riskerar att slå hårt mot Kalmar läns kommuner i vinter. Kommuner runt om i landet har varslat om minst dubbelt så höga kostnader för el. Sådana utgifter riskerar att leda till underskott i kommunens ekonomi, försämrad service och höjda skatter.

Många skolor ser nu därför över sin elanvändning för att stoppa de värsta energitjuvarna. Det kan handla om att sänka värmen på helger eller ge vaktmästare i uppdrag att släcka lampor i tomma lokaler. Sådana åtgärder är utmärkta sätt att undvika onödig användning av el.

Samtidigt är det viktigt att se över ljuskällorna i skolbyggnaderna, då de står för en märkbar del av elkonsumtionen. Moderna LED-lysrör förbrukar i genomsnitt 40 procent mindre energi än traditionella lysrör. I en medelstor skola med 700 traditionella lysrör, som lyser tio timmar om dagen under 200 skoldagar, skulle man spara cirka 35 000 kWh varje år genom att byta till LED-lysrör. Med ett snittpris på 3 kronor per kWh motsvarar det en återbetalningstid på 10 månader och 100 000 sparade kronor per år som i stället kan läggas på läromedel eller bra skolmat.

Men gamla lysrör utgör fortfarande en stor del av belysningen i landets skolor, enligt en kartläggning som vi på belysningsföretaget Aura Light har gjort. I området Småland och öarna Öland och Gotland, där Kalmar läns skolor ingår, har varannan skola ännu inte bytt ut sin belysning.

Bara tre av fyra skolor i området uppger också att de planerar att byta belysning – trots att de snart är tvungna. Traditionella fluorescerande lysrör ska börja fasas ut nästa år, enligt EU-regler som syftar till att få bort de mest energikrävande produkterna.

Gamla lysrör slukar inte bara onödigt mycket energi, utan innehåller också kvicksilver. Genom att byta till LED-belysning kan länets skolor sänka sin elräkning, minska sin påverkan på klimat och miljö och frigöra pengar till annat. Eftersom det ändå snart måste göras finns få skäl att vänta, med vinterns höga elpriser runt hörnet.

Ett annat sätt för energimedvetna skolor i Kalmar län är att installera armaturer med smart styrning av belysningen. Sådana system släcker ljuset när rummet är tomt eller dagsljuset räcker till ändå – ett enkelt sätt att inte lysa för kråkorna. En helt ny belysningsinstallation med smart styrning skulle kunna spara cirka 85 procent energi i ett klassrum. Bara tre av tio skolor i Småland och på öarna har ljusstyrning installerad, enligt vår kartläggning.

Elpriserna skulle kunna halveras för alla om förbrukningen sänks med tio procent. Det visar en studie från Energiforsk. Elbristen riskerar också att bli akut i vinter och såväl EU som Energimyndigheten uppmanar till gemensamma kraftansträngningar för att spara på el.

Att kartlägga energiförbrukningen i skolorna och snarast möjligt byta ut föråldrade lysrör är ett enkelt och effektivt sätt för Kalmar läns kommuner att bidra. Det är bra för den kommunala kassan, för att mildra effekterna av energikrisen och för klimatet.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa