Låt inte distansarbetet stå i vägen för julfriden

Våga släppa mobilen och stänga av aviseringar i mejl, chatt och Teams på jobbmobilen under julfirandet, manar skribenten.
Våga släppa mobilen och stänga av aviseringar i mejl, chatt och Teams på jobbmobilen under julfirandet, manar skribenten.

Bryter du barnens luciatåg på förskolan för att svara i jobbmobilen, besvarar du jobbmejl medan gröten sväller på spisen och kan du inte låta bli att kolla Teamschatten så fort telefonen plingar till trots att tomten är på besök? Möjligheterna till distansarbete ger oss inte bara fördelar utan riskerar också vår viktiga tid för återhämtning.

Debatt 23 december 2022 17:34
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sedan pandemin slog till mot världen har distansarbetet ökat avsevärt. Före pandemin jobbade 13 procent av tjänstemännen hemifrån en eller flera dagar i veckan. Sedan restriktionerna släppte har den siffran ökat till mer än hälften av tjänstemännen. Ofta kombineras arbete på kontoret med jobb hemifrån och många är också nöjda med det trots att inga restriktioner längre hindrar oss från att träffas på jobbet.

3 av 5 vill även fortsättningsvis jobba minst två dagar hemifrån. De viktigaste anledningarna till detta är att man sparar restid, upplever att man kan jobba mer ostört och att det är lättare att få ihop livspusslet.

Samtidigt är så många som 7 av 10 tillgängliga för arbetsgivaren under större del av dagen vid distansarbete. 2 av 5 uppger att distansarbetet leder till att de jobbar fler timmar. De upplever också en högre arbetsbelastning och de arbetar mer utspritt över dagen. Många tycker att gränserna mellan arbete och fritid är mindre tydliga än tidigare och värst är det för de unga (18-30 år) där 3 av 5 uppger detta. Det visar Unionens rapport Det nya arbetslivet som bygger på en Novusundersökning som Unionen har låtit göra.

Det här är inte bra! Notiser, automatisk hämtning av mejl och jobbtelefoner måste kunna stängas av under jul- och nyårsledigheten. Att aldrig få känna att man är riktigt ledig eller fullt ut närvarande med familj och vänner under julfirandet är inte hälsosamt. Utan återhämtning riskerar vi att ohälsotalen skjuter i toppen med såväl ekonomiska förluster som stort mänskligt lidande som följd.

Här har arbetsgivaren en stor uppgift. Som ansvarig för sina medarbetares arbetsmiljö är det viktigt att man tillsammans med exempelvis fackklubben på arbetsplatsen upprättar en mejl- och mobilpolicy för arbetsplatsen. Kom överens om:

  • Mejl- och telefonvett. När förväntas man svara i telefon och på mejl och när är det okej att stänga av jobbtelefonen och sluta kolla arbetsmejlen? Mellan vilka tider räknas det som arbetstid och är det okej att skicka mejl utanför de tidsramarna? 
  • Vad ska man göra om det är bråttom? Om man till exempel kommer överens om något mycket akut skulle uppstå utanför arbetstid så ringer man. Då vet alla att man inte behöver läsa mejl utanför arbetstid.

Med tydliga ramar för när man förväntas vara tillgänglig och när man kan koppla bort jobbet och fira jul i lugn och ro, hjälper man till med att förtydliga gränserna mellan arbete och fritid. Om reglerna även efterlevs av chefen blir det ännu lättare att kunna koppla av. Dessutom kan det vara en lättnad även för chefen att veta vilka förväntningarna är. För även chefer har rätt till och är i behov av återhämtning på samma sätt som medarbetarna.

När 2023 kommer är chansen större att det är en utvilad arbetsgrupp som träffas med nya krafter att ta sig an det nya arbetsåret.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa