Lärarna är grunden för kunskap och demokrati

På onsdag, den 5 oktober, firar vi Världslärardagen. I år uppmärksammar vi särskilt skolans och lärarnas betydelse för demokratin.

Utbildning och kunskap lägger grunden för demokratin, och lärare har en avgörande roll i att uppnå utbildning av god kvalitet, skriver debattörerna inför Världslärardagen nu på onsdag.

Utbildning och kunskap lägger grunden för demokratin, och lärare har en avgörande roll i att uppnå utbildning av god kvalitet, skriver debattörerna inför Världslärardagen nu på onsdag.

Foto: JESSICA GOW / TT

Debatt2022-10-03 06:23
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det saknas lärare i världen. 250 miljoner barn saknar i dag förutsättningar att gå i skolan. För att ge dem alla en bra utbildning skulle miljontals lärare behöva anställas. Utbildning och kunskap lägger grunden för demokratin, och lärare har en avgörande roll i att uppnå utbildning av god kvalitet. Det gäller inte minst i tider av osäkerhet och stora samhällsutmaningar. Mot förfalskade eller snedvridna nyheter hjälper bara kunskap och källkritik. Därför är vi lärare en av samhällets viktigaste resurser.

Men för att kunna lyckas i vårt viktiga uppdrag behöver vi få mycket bättre förutsättningar till att göra vårt arbete. Arbetsvillkoren måste förbättras och arbetsbördan lättas genom minskad administration och fler legitimerade kollegor där en konkurrenskraftig lärarlön tryggar utbildningskvaliteten och framtida kompetensförsörjning. Vi måste få tid till att planera och följa upp vår undervisning, vilket är avgörande för utbildningens kvalitet. På varje skola måste det finnas tillräckliga resurser så att arbetssituationen blir hållbar och att alla elever får det stöd de har rätt till.

Den försämrade likvärdigheten och de växande klyftorna i skolan är ingen bra grogrund för en stark demokrati. Skolmisslyckanden och det utanförskap de medför, leder till minskad delaktighet och vilja att påverka samhällsutvecklingen. Vi behöver ge alla elever, oavsett bakgrund, likvärdiga möjligheter att lyckas i skolan. Det har ni, nyvalda politiker i Kalmar läns kommuner, möjlighet att bidra till de kommande fyra åren.

På Världslärardagen skickar vi också en tanke till alla våra kollegor runt om i världen, som varje dag gör sitt yttersta för att ge våra barn och unga kunskap och utbildning. Utan er vore världen en sämre plats.

Ordföranden för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund i kommunföreningarna/LR-föreningarna i Kalmar län:
Jeanette Wahlgren, Ordförande Lärarförbundet Kalmar; Malin Komstedt, Ordförande Lärarnas Riksförbund Kalmar; Tobias Magnusson, Ordförande Lärarförbundet Oskarshamn; Åke Nilsson, Ordförande Lärarnas Riksförbund Oskarshamn; Fredrik Blad, Ordförande Lärarförbundet Nybro; Joakim Einarsson, Ordförande Lärarnas Riksförbund Nybro; Anqi Åström, Ordförande Lärarförbundet Västervik; Niklas Blixt, Ordförande Lärarnas Riksförbund Västervik; Mattias Pettersson, Ordförande Lärarförbundet Mörbylånga; Camilla Olin, Ordförande Lärarnas Riksförbund Mörbylånga; Frida Fahlström, Ordförande Lärarförbundet Mönsterås; Annelie Toresson, Ordförande Lärarnas Riksförbund Mönsterås; Jeanette Jansson, Ordförande Lärarförbundet Emmaboda; Angelika Olsson, Ordförande Lärarnas Riksförbund Emmaboda; Monica Karlsson, Ordförande Lärarförbundet Vimmerby; Monika Johansson, Ordförande Lärarnas Riksförbund Vimmerby; Emmelie Nord, Ordförande Lärarförbundet Hultsfred; Caroline Axelsson Ordförande Lärarnas Riksförbund Hultsfred; Anna Sahlström, Ordförande Lärarförbundet Borgholm; Emma Englund, Ordförande Lärarnas Riksförbund Borgholm; Marie Johansson, Ordförande Lärarförbundet Torsås; Camilla Roth, Ordförande Lärarnas Riksförbund Torsås; Ulla Lönn, Ordförande Lärarförbundet Högsby; Carl Stenström, Ordförande Lärarnas Riksförbund Kalmarsunds Gymnasieförbund; Jeanette Wahlgren, Ordförande Lärarförbundet Kalmarsunds Gy