Länsunionen: "Starkt ledarskap i en osäker tid"

Att beskriva de senaste två åren som turbulenta är knappast någon överdrift.

Oroliga tider kräver ett starkt ledarskap menar skribenterna som är glada över regionens stabila ekonomi och de satsningar som gjorts. På bilden Angelica Katsanidou i samband med byggstarten för den nya psykiatribyggnaden i Västervik.

Oroliga tider kräver ett starkt ledarskap menar skribenterna som är glada över regionens stabila ekonomi och de satsningar som gjorts. På bilden Angelica Katsanidou i samband med byggstarten för den nya psykiatribyggnaden i Västervik.

Foto: Victoria Essenholm

Debatt2022-03-29 05:24
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Precis när vi tyckte oss se ljuset i slutet av pandemitunneln gick vi omedelbart in i nästa kris. Rysslands oförsvarliga invasion av Ukraina. Ryssland har invaderat ett europeiskt land och hotar en demokratisk regering. Det är tydligt att vi nu står inför ett nytt och mörkt kapitel i Europas historia.  

Förberedelser för att möta upp den humanitära katastrof som invasionen innebär pågår för fullt på samtliga nivåer. Enligt FN har över tre miljoner människor flytt sina hem i Ukraina sedan krigets början, omkring 1,4 miljoner av dem uppges vara barn. Vi måste vara beredda att i både ord och handling stötta Ukraina och dess folk.  

I Region Kalmar län ser vi till att ta ansvar och förbereda oss väl. Eventuella cyberattacker, störningar i leveranser samt mottagande och omhändertagande av vårdbehov är några av de i nuläget möjliga konsekvenserna för vår region. Ett omfattande arbete pågår inom regionen för att förbereda oss på detta såväl som andra tänkbara scenarier. Samtidigt ska vi bidra till den nationella samordningen av hjälp i form av exempelvis medicinsk utrustning till Ukraina.  

Den oroliga tiden vi befinner oss i kräver ett tydligt och tryggt ledarskap. Vi behöver bygga upp en egen buffert för fortsatta investeringar i framtidens sjukvård och för att stå redo om det värsta sker. Regionens ekonomi är i grunden mycket välskött. Under 2021 genomförde vi investeringar på 955 miljoner kronor helt utan externa lån. Investeringar sker bland annat på om- och nybyggnationer av sjukhus, nya psykiatrihus samt ett flertal hälsocentraler i länet.

I Region Kalmar län ligger vi i framkant inom många områden. Tack vare medarbetarnas otroliga insatser har länsborna i Kalmar län landets högsta förtroende för vården, sjukhus som rankas som de bästa i landet och en AT-utbildning i toppklass. På politisk nivå handlar det om att arbeta långsiktigt och strategiskt med att skapa goda förutsättningar för organisationen att utvecklas. I detta ingår både god ekonomisk hushållning och att ha förtroende för våra chefer och medarbetares förbättringsarbete.  

Att chansa och höfta till med ofinansierade förslag ser vi dock inte som seriöst. I dessa oroliga tider då verksamheten redan är under högt tryck är det inte läge att experimentera eller undergräva vår förmåga. Oppositionen presenterar i princip varje vecka förslag som saknar finansiering eller som innebär att vi som förtroendevalda lekmän ska gå in och detaljstyra olika verksamheter i sjukvården.  

Att regionen står inför utmaningar blundar vi i Länsunionen inte för. För oss duger dock inte några ”quick-fix” lösningar. Vi ser till att komma med målmedvetna och långsiktigt hållbara satsningar för att på allvar ta itu med de utmaningar vi står inför.  

I en orolig tid då ekonomisk försiktighet och långsiktighet krävs lanserar oppositionen allt fler ofinansierade experiment med regionens verksamheter. Regionen har en god ekonomi och levererar sjukvård i nationell toppklass. Men det som byggts upp under flera år kan snabbt raseras av oansvarig populism. Det är det sista som länsborna och regionen behöver i en redan osäker omvärld.