Fortsatta löne- och utbildningssatsningar inom vården

Under den här mandatperioden har vi i Länsunionen (S, C och L) sett till att satsa rejält på medarbetarna inom vården. År 2022 blir självklart inget undantag.

Debatt 12 januari 2022 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Region Kalmar län har vi till och med under ett pandemi-år det högsta förtroendet för hälso- och sjukvården i landet. Våra sjukhus rankas ofta bland de bästa i sina respektive klasser och dessutom har vi en kostnadseffektiv vård. Enligt SKR:s senaste rapport kring kostnadseffektivitet inom vården hamnar Region Kalmar län i topp tre i landet. Vi är stolta över alla medarbetare inom hälso- och sjukvården som gör detta möjligt! Men vi nöjer oss inte med detta. Det gäller att fortsätta ligga i och skapa så bra förutsättningar som möjligt för medarbetarna, även framåt. 

I vår senaste budget gör vi rejäla lönesatsningar på totalt 30 miljoner kronor utöver löneförhandlingarna, både lönesatsningar för alla och mer riktade insatser. Det är nödvändigt för att radera osakliga löneskillnader, som exempelvis kan bero på kön. Medarbetarna inom vården behöver stärkas och bli fler. Det är avgörande för att klara av framtidens vård. Och det går vi i Länsunionen och Region Kalmar län i bräschen för. I vår region har vi en bra grund. Det anställs fler sjuksköterskor än vad som slutar, trots stora pensionsavgångar. Under de senaste tio åren har antalet medarbetare ökat med ungefär 1 200 personer. Under de senaste åren har vi sett till att vända trenden av inhyrd personal, både inom primärvården och när det gäller läkare och psykiatriker. Nu fortsätter vi arbetet genom att minska hyrberoendet av sjuksköterskor inom dygnet-runt verksamheten. 

De lönesatsningar vi gör är fortsatt en viktig pusselbit, men är inte enda verktyget i lådan. Under 2022 ser vi till att utöka möjligheterna för undersköterskor och sjuksköterskor att läsa specialistutbildningar med bibehållen lön. Det handlar om att stärka kompetensen i vårt län och ge våra medarbetare goda möjligheter till utveckling. Vi vill se till att långsiktigt behålla och locka nya medarbetare till Region Kalmar län. Vi siktar också på att innovativt utöka samarbetet med lärosäten som Linnéuniversitetet, med möjligheter att specialsy utbildningar för våra medarbetare inom vården. Vi satsar också på att öka antalet handledare för att kunna ta emot fler sjuksköterskestudenter och lägger ett särskilt fokus på att tillvarata pensionerade medarbetare som vill bli handledare. 

Dessutom ser vi till att stärka och förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare. Ett särskilt fokusområde blir att få ned kvinnors sjukskrivningstal, som i nuläget är dubbelt så högt som männens. 

När det gäller dessa frågor finns det inga snabba lösningar. Det handlar om ett långsiktigt och gediget arbete. Vi i Länsunionen ser till att med konkreta, krona för krona finansierade, satsningar visa hur vi ämnar ta tag i de utmaningar som vi ställs inför. Vi bygger ett starkare Region Kalmar län. 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

S vill satsa 100 miljoner på regionens personal • "Det ska märkas i lönekuvertet om man är erfaren"

S vill satsa 100 miljoner på regionens personal • "Det ska märkas i lönekuvertet om man är erfaren"

Debatt: Länsunionen: "Personalbristen är ett samhällsproblem"

Länsunionen: "Personalbristen är ett samhällsproblem"

Debatt: Vad gör ni i Länsunionen för er vårdpersonal?

Vad gör ni i Länsunionen för er vårdpersonal?