Länets uran ska stanna i marken

Om högeroppositionen vinner valet kan du som bor i Kalmar län komma att få en urangruva till granne.

Debatt 10 september 2022 11:33
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det finns nämligen stora fyndigheter av uran på både Öland och i Västerviks kommun. M, KD, SD och L går nu till val på att riva upp den lagstiftning som idag förbjuder urangruvor.

Tack vare Miljöpartiet är det sedan 2018 förbjudet att öppna urangruvor i Sverige. Anledningarna till att förbjuda uranbrytning är många. Mest allvarligt är att brytningen av uran kan leda till läckor av radioaktiva ämnen i gruvans närmiljö, exempelvis till jordbruksmark eller grundvatten. Om radioaktiva ämnen sprider sig på detta sätt kan både maten som produceras lokalt och dricksvattnet till hushållen att påverkas.

SD, M, KD och L har gått ut med att de vill tillåta uranbrytning i Sverige. Med Ulf Kristersson (eller Jimmie Åkesson) som statsminister kommer många svenska orter, däribland på Öland och Västervik, återigen tvingas leva under hot om ny uranbrytning. Det skulle både innebära risker för lokalbefolkningens hälsa och sätta stopp för den regionala utvecklingen. Uranbrytningen kommer ge dessa bygder ett radioaktivt skimmer. Vem vill flytta till, turista vid eller köpa mat från en plats känd för sina urangruvor?

Miljöpartiet har en annan vision för Sverige.

I vårt gröna Sverige ska människor ges förutsättningar att själva forma lokalsamhället och utveckla det lokala företagandet. Där får kommunerna skäligt betalt för att producera ren och förnybar el. En större del av vinsterna från vattenkraft och vindkraft ska stanna på platsen där energin utvinns. I vårt nya gröna folkhem har alla hushåll inte bara rätt till rimliga elpriser, utan också till rent vatten och en frisk närmiljö.

Miljöpartiet står fortsatt bakom målbilden i energiöverenskommelsen: Ett 100 procent förnybart energisystem 2040. Det innebär i praktiken att våra kärnkraftsreaktorer ska fasas ut tills dess. Det lämnar gott om tid för att bygga ut både havsbaserad vindkraft, solenergi, energilagring och elnät för att klara den omställning vi står inför.

Denna omställning kräver dock stora mängder av en rad kritiska material. Vi vill framförallt att politiken ska intensifiera arbetet med återvinning eller använda gamla gruvor. Men Miljöpartiet är inte kategoriskt emot nya gruvor. Den gruvnäring som Miljöpartiet vill se utvecklas i Sverige ska möjliggöra framtidens teknik – inte gårdagens. Och de måste leva upp till höga miljökrav och respektera urfolket samernas rättigheter – inte tvingas fram på bekostnad av både närmiljö och lokalsamhällets utveckling.

Högeroppositionen vill att uran ska bli ett naturligt inslag i vardagen för invånarna i Kalmar län och på Öland. Miljöpartiet vill att det ska tillhöra deras förflutna. Inget uran ska brytas på svensk mark.

Per Bolund (MP), språkrör
Amanda Palmstierna (MP), riksdagsledamot och mineralpolitisk talesperson
Akko Karlsson, ordf. Miljöpartiet de Gröna i Västervik


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa