Läget är inte så nattsvart som MUF tycks tro

Svar på debattartikeln "Digitalisera länets ungdomsmottagningar – för vår skull" den 10 september.

Debatt 15 september 2021 06:13
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Moderata Ungdomsförbundet far tyvärr med ett par osanningar i en debattartikel publicerad den 10 september. MUF vill att Region Kalmar län digitaliserar sina ungdomsmottagningar och hänvisar till en gammal motion som deras moderparti Moderaterna lämnat in till regionfullmäktige.

Moderaterna föreslog i nämnda motion "att utreda förutsättningarna för att etablera en virtuell ungdomsmottagning på internet". Om MUF vill digitalisera alla ungdomsmottagningar, varför hänvisa till en motion som bara vill utreda förutsättningarna för att införa EN virtuell ungdomsmottagning? Har de inte läst motionen?

MUF kräver också "att den majoritet av regionstyrelsen som avslog motionen gör om och gör rätt". Faktum är att en helt enig regionstyrelse, och ett helt enigt regionfullmäktige (även Moderaterna således), inte avslog motionen utan besvarade den med ett yttrande.  

Yttrandet kan sammanfattas med att det pågår ett arbete i regionen för att utveckla digitaliseringstjänster, att digitala vårdmöten finns på några ungdomsmottagningar samt att i budget finns flera satsningar för att förbättra tillgängligheten via digitala kanaler som 1177.se, internetbaserad KBT-behandling och fler digitala vårdmöten. Det görs också insatser för att öka samverkan mellan skolornas elevhälsa och ungdomsmottagningarna.

Alla partier ställde sig bakom yttrandet, och motionen ansågs därmed besvarad. Om MUF är missnöjda med hanteringen av motionen borde de börja med att ställa sitt eget moderparti till svars. Moderaterna i regionen yrkade nämligen inte bifall till sin egna motion. Om inte ens de själva gör det, vem ska då göra det?

Vi vill alla förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga. Där har digitalisering av ungdomsmottagningarna en viktig roll att spela, för att öka tillgängligheten och ge ungdomarna större möjlighet att själva kunna välja när de ska söka hjälp. Digitaliseringen pågår, även om jag också ibland önskar att den kunde gå snabbare. Fullt så nattsvart som MUF vill göra gällande är det emellertid inte – då hade deras moderparti väl inte varit så nöjda med svaret de fick på sin motion?


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: (S)tyret i regionen drar personalfrågan i långbänk

(S)tyret i regionen drar personalfrågan i långbänk

Jakob Styrenius: Vad vi ska med regionerna till – eller framför allt regionpolitikerna?

Vad vi ska med regionerna till – eller framför allt regionpolitikerna?