Lagändringen måste ske snabbt

Personer med autism har i snitt bara hälften av existensminimum kvar när hyran är betald.

Ulla Adolfsson, ordförande Autism- och Aspergerförbundet.

Ulla Adolfsson, ordförande Autism- och Aspergerförbundet.

Foto: Pressbild

Debatt2019-12-03 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi har nyligen öppnat för att se över aktivitets- och sjukersättningen. Lagändringen måste ske snabbt, och Shekarabi behöver även säkerställa att personer med autism inte får merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning.

Personer med autism har i genomsnitt 2 657 kronor över per månad när hyran är betald, visar LSS-enkäten från Autism- och Aspergerförbundet. Som jämförelse är existensminimum 4 923 kronor. LSS-enkäten undersöker villkoren för personer med autism som har stödinsatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Regeringen behöver agera snabbt för att motverka fattigdomen som i dag är en bister verklighet för många som har behov av LSS-insatser och som har aktivitets- eller sjukersättning. Att inte ha merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning är en viktig funktionsrättsprincip, men i praktiken gäller den dock inte för de 27 000 personer som har en LSS-bostad.

Att Sveriges nya socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi nyligen öppnat för att ändra lagen kring aktivitets- och sjukersättningen är mycket efterlängtat. Alla måste garanteras en ekonomisk nivå som ger möjlighet till goda levnadsvillkor. Regeringen måste höja aktivitets- och sjukersättningen till en rimlig nivå och återställa skyddsparagrafen (§ 19) i LSS som säkerställer att personer med funktionsnedsättningar kan leva på samma villkor som andra.

Dessutom måste Shekarabi:

Hindra kommuner från att ta ut orimlig hyra
Många kommuner tillämpar hyreslagen istället för LSS och bakar därmed in avgifter som inte bör avkrävas personer med funktionsnedsättningar, exempelvis för gemensamhetsutrymmen i gruppbostad. Hyreslagen ska inte kunna användas för att kringgå LSS.

Respektera merkostnadsprincipen
I dag efterlevs inte merkostnadsprincipen. En framtida proposition måste innehålla skrivelser som ser till ingen får större kostnader på grund av sin funktionsnedsättning.

Ardalan Shekarabi är ny i rollen som socialförsäkringsminister. Det ger stora möjligheter att från början se till att de ekonomiska förutsättningarna blir bättre och att kommuners besparingar inte drabbar personer med autism och andra funktionsnedsättningar. Personer med autism har samma rätt till ett gott liv som alla andra – de ska inte vara dömda till ett liv i fattigdom.