L: Låt polisen använda paintballkulor och vattenkanoner

Påskens upplopp kan inte beskrivas på något annat sätt än som ett stort haveri. I ett demokratiskt land är det staten och ingen annan som har våldsmonopol.

"I de svåraste lägena bör polisen kunna använda så kallade avståndsvapen som vattenkanoner och paintball-liknande kulor med pepparspray, färg eller märk-DNA för att stoppa våldsverkare och se till att de sedan kan lagföras", skriver debattören.

"I de svåraste lägena bör polisen kunna använda så kallade avståndsvapen som vattenkanoner och paintball-liknande kulor med pepparspray, färg eller märk-DNA för att stoppa våldsverkare och se till att de sedan kan lagföras", skriver debattören.

Foto: Johan Nilsson/TT

Debatt2022-05-02 05:37
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Liberalerna anser att polisen omedelbart måste få tillgång till bättre verktyg för att kunna behålla kontrollen i dessa sammanhang. I de svåraste lägena bör polisen kunna använda så kallade avståndsvapen som vattenkanoner och paintball-liknande kulor med pepparspray, färg eller märk-DNA för att stoppa våldsverkare och se till att de sedan kan lagföras.

Vi måste även modernisera och uppdatera dagens otydliga regler för när poliserna får använda sina tjänstevapen. Ett annat problem situationen vittnar om och som blir allt tydligare – polisens underbemanning. Polisens dåliga arbetsvillkor gör också att det ofta är våra yngsta och mindre erfarna poliser som utgör huvudandelen av dem som arbetar i yttre tjänst på våra gator och torg. Detta är ett problem då dessa av naturliga skäl har svårare att hantera svåra avvägningar i farliga situationer.

Liberalerna har i sitt politiska program Förortslyftet föreslagit att Sverige ska ha som mål att nå det europeiska snittet i polistäthet. För att uppnå detta måste vi göra polisyrket mer attraktivt så att vi får tillräckligt många kvalificerade sökanden till polisutbildningen och även behålla en hög kompetens inom kåren genom att förhindra att duktiga och erfarna poliser lämnar yrket.

Att ta tag i den uppkomna situationen innan den eskalerar ytterligare är en fråga om upprätthållande av vår demokrati. Få saker borde vara mer prioriterade.