L: Bygg ny kärnkraft i Oskarshamn!

Både klimatomställningen och den växande industrin ger Sverige ett ökande elbehov. Inom 20 år behöver produktionen och distributionen av el åtminstone fördubblas.

Debatt 21 mars 2022 07:19
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vindkraften har växt kraftigt, men motståndet mot utbyggnaden växer också. Även om det vore möjligt tekniskt skulle inte det accepteras att låta vindkraften växa till fem gånger sin nuvarande storlek.

Sverige behöver ny kärnkraft. I södra Sverige skulle den behövas redan idag. De skyhöga och helt oförutsägbara priserna beror huvudsakligen på att en stor del av elproduktionen försvann när regeringen – trots Liberalernas protester – lät reaktorerna stänga.

Regeringen har inte på många år bekymrat sig överförsörjningstryggheten eller de geopolitiska riskerna med att vi nu är beroende av att el alltid kan komma från grannländerna. Allt har handlat om att avveckla kärnkraften.

I norra Sverige bygger nyindustrialiseringen helt på pålitlig tillgång på fossilfri el. Det elöverskott som finns är inte så stort. Det är mer än väl inmutat av de satsningar som planeras.

I måndags presenterades en ny aktör som ska förbereda för ny kärnkraft. Trots att det idag är förbjudet att bygga någon annanstans än där det i dag finns kärnkraft låter de sig inte begränsas. Lagar kan snabbt ändras. Den viktigaste förutsättningen för ny kärnkraft är att man har någonstans att bygga.

Ingenstans i landet är stödet för kärnkraften så starkt som i närheten av kärnkraftverken. Vid Ringhals på västkusten säger 90 procent av de tillfrågade att de har stort eller mycket stort förtroende för kraftverket. Kring Forsmark är siffran 88 procent. Vi som lever med kärnkraften förstår den och tror på verksamheten.

Vi i Oskarshamns kommun bör bjuda in det nya bolaget Kärnfull för förutsättningslösa diskussioner om att bygga reaktorer här hos oss.

En stabil produktion av el, värme och vätgas skulle skapa de viktigaste förutsättningarna för lägre priser och för ny industriatt etablera sig hos oss. Vi har infrastrukturen och förutsättningarna!

Att det nu finns ett företag som vill bygga kärnkraft i Sverige är goda nyheter. Vi ska inte missa chansen att dra nytta av den positiva utvecklingen.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Jakob Styrenius: Utsikterna för ett lokalt maktskifte • Frågorna som kan påverka valutgången

Utsikterna för ett lokalt maktskifte • Frågorna som kan påverka valutgången

Debatt: Debattören trillar själv ner i okunskapens fack

Debattören trillar själv ner i okunskapens fack

Debatt: Det handlar om frihet att själv få välja färdsätt!

Det handlar om frihet att själv få välja färdsätt!

Debatt: Utländska stormakter applåderar Centerns energipolitik

Utländska stormakter applåderar Centerns energipolitik

Debatt: SD: Kalmar län behöver inte mer vindkraft

SD: Kalmar län behöver inte mer vindkraft