Kyrkorna i Sverige är vi – inte ni

Kyrkan har en viktig uppgift i att vara en mötesplats för alla, och för att värna demokrati och folkbildning, menar skribenten.
Kyrkan har en viktig uppgift i att vara en mötesplats för alla, och för att värna demokrati och folkbildning, menar skribenten.

Kyrkorna i Sverige står sammantaget för Sveriges största mötesplats. En mötesplats som ska stå för mångfald, något annat vore enfald.

Debatt 18 september 2019 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Genom möten mellan människor växer vi tillsammans. Demokrati ska stå för vi –  inte ni, precis samma devis ska gälla i kyrkorna.

Underskatta inte de små mötena, det är de många små mötena i cellgrupper, studiecirklar med mera, som är viktiga när kyrkan vill vara med och i Guds sammanhang verka för det goda samhället –  ett samhälle för oss alla. 

“Folkbildning för alla” är en devis som kan gå som en röd tråd när kyrkan folkbildar. Folkbildningen ska vara fri som en fågel, sa vår förre statsminister Göran Persson en gång. Och det gäller naturligtvis även i kyrkan. 

Kyrkan ska vara fri och obunden från partipolitik. Men den ska inte vara opolitisk som en del hävdar. Inom kyrkan och folkbildningen ska ordet vara fritt. Absolut!

Jesus höll inte tyst på sin tid. Det ska inte heller kyrkan göra. Barnfattigdomen, klimatet, rent vatten till alla, är exempel på frågor där kyrkan ska tänka till och tycka till.

Det gäller att tänka som en cirkel –  inte som en fyrkant. Kyrkan ska vara fria tankars hem, där samtalen ska flöda som en härlig vårflod.

Varför inte införa “ekologi-konfa”, om det nu inte redan finns. Naturskyddsföreningen har en bra bok i ämnet som heter “Naturskyddsföreningens guide till ett hållbart liv”, som kan användas tillsammans med Bibeln. Det handlar om att värna om Guds skapelse.   

Studieförbunden Sensus och Bilda är naturligtvis viktiga aktörer i sammanhanget. Svenska kyrkan arbetar med Sensus och Bilda har samarbete med övriga frikyrkor. Studiecirkeln har varit, är och kommer att ha stor betydelse för medborgarna och samhällets utveckling. Och då tänker jag inte bara lokalt –  utan även globalt.

Palme sa på sin tid att: “Sverige är en studiecirkel”. Låt oss be för att det ska fortsätta att vara så.

Tillsammans är vi starka. Kyrkorna och bildningsförbunden står för viktiga mötesplatser. Jag vill också framhålla folkhögskolornas betydelse i sammanhanget.

Prästen Grundtvig startade Nordens första folkhögskola –  Rödding  hojskole –  i Danmark. Året var 1845. Han var en stor och god folkbildare. NFS Grundtvig kan vara en förebild för dagens folkbildare, som naturligtvis måste verka utifrån dagens samhällssituation, men inte glömma bort sina rötter.

Bort med uttryck som marknader, kunder och vinster i folkbildningen. Att kalla deltagare i studiecirklar för kunder är lika fel som att kalla gudstjänstbesökare för det. 

Samhället ger stöd till folkbildningen för att vara en kraft emot marknaden, inte en del i marknaden. Jesus drev på sin tid ut månglarna ur templet. Jag säger: ”Månglarna ut från folkbildningen”. Allmännyttiga verksamheter ska inte drivas som om det vore en affärsverksamhet med fokus på vinst. Punkt slut!   

Yttrandefriheten är grundlagsskyddad, men det räcker inte med det. Ordet måste praktiseras i praktiken. Därför måste kyrkan och folkbildningen ha fokus på att vara en C-vitamin i demokratin.

Bönen är en del av demokratin, som vi ska slå vakt om. Jag uppmanar nu till bön om att vi behöver mer demokrati, inte mindre. 

Amen.

Ämnen du kan följa