Kvalitet är viktigare än huvudman

Oavsett vilken partifärg vi har så finns det säkerligen ett mål som handlar om att ge det bästa för våra barn och unga. Den senaste diskussionen som fått utrymme handlar dock inte om kvaliteten utan om huvudmannaskapet – friskolorna.

Debatt 2 oktober 2021 06:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Först känns att ett klarläggande bör vara på sin plats – BUN har aldrig sagt varken ja eller nej till Alphaskolans breddning av verksamheten. Det var aldrig tal om en omröstning för eller emot. Skolinspektionen ställer frågor om bland annat ekonomi och dessa besvarades, de är fakta. Även farhågor och möjligheter nämndes – även om möjligheterna inte togs med i den korta tjänsteskrivelsen som är en sammanfattning.  

Vi tror på att det är sunt med en bredd av skolor, en bredd som ger våra elever valfrihet. Frihet är sunt. Vem som är huvudman är inte lika viktigt – så länge skolan levererar kvalitet. Ansvaret för kvaliteten är sunt och ett lika självklart som ofrånkomligt krav. Man får inte heller glömma att skolan oavsett huvudman har samma direktiv att följa.

Här tänker Socialdemokraterna något helt annat och man har öppet deklarerat krig mot allt som inte är kommunalt. Bland annat genom förbud mot vinster. Att tillintetgöra en vinst innebär i slutändan att ta bort samtliga friskolor. I vår kommun handlar det om Alphaskolan, Gamlebyvikens friskola och Gamlebygymnasiet. Detta är Socialdemokraterna helt och fullt beredda att göra. Detta är den socialdemokratiska partilinjen och den är helt öppen och helt utan undanflykter. Ordet vinst är laddat men vinst handlar också om att göra investeringar för framtiden och säkra upp för tillfällen när kontot står på minus.

Den nyligen införda ståndpunkten riskerar att göra det otroligt svårt för de elever som exempelvis vill gå en annan utbildning än den som kommunen erbjuder. Djurvård, entreprenad och lantbruk blir ett minne blott, inga utbildningar som är riktade mot våra gröna näringar. Fastkedjad är friheten och glömd är vår gröna jord.

Att klamra sig fast vid allt som är kommunalt och inte ge utrymme för nya tankar visar sig också när det gäller att se över skolstrukturen. Det måste göras oavsett det nya faktum att Skolinspektionen har gett klartecken för Alphaskolan.

Den utredning av skolstrukturen som genomfördes och som finns till hands gjordes av en anledning och att inte ta tag i den vore ansvarslöst och hittills har det varit just på det sättet – ansvarslöst. Detta är att plåstra med skattemedel. En sådan sak får inte sopas under mattan, berget som växer under mattan blir förr eller senare ett problem som kommunen kommer snubbla över. Tjänstemännen borde långt tidigare fått uppdraget att ge olika förslag på hur en ny struktur skulle kunna se ut. Nu bör dock detta arbete bli av, påskyndat av Skolinspektionens beslut.

Slutligen är det enda viktiga just detta: Fokus ska ligga på kvaliteten för våra barn och unga –  frihet att välja huvudman och huvudmannens ansvar att leverera kvalitet. Punkt.  


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Tänk snabbt, SVP:s Jacob Hoffsten!

Tänk snabbt, SVP:s Jacob Hoffsten!

VIDEO: Tänk snabbt, Sverigedemokraternas Dan Larsen!

VIDEO: Tänk snabbt, Sverigedemokraternas Dan Larsen!

VIDEO: Tänk snabbt, Liberalernas Sverker Thorén!

VIDEO: Tänk snabbt, Liberalernas Sverker Thorén!

VIDEO: Tänk snabbt, Miljöpartiets Akko Karlsson!

VIDEO: Tänk snabbt, Miljöpartiets Akko Karlsson!

Så många lärare är behöriga i kommunen – Rektorn: "Statistiken missvisande"

Så många lärare är behöriga i kommunen – Rektorn: "Statistiken missvisande"