Nedskärningar i vården ett hot mot äldres hälsa

Den ekonomiska krisen pressar hälso- och sjukvården i Kalmar. Men vårt behov av vård blir inte mindre för det – tvärtom väntas det ju öka nu när vi äldre blir allt fler.

Lena Kidsten, Vimmerby, är distriktsordförande för SKPF Kalmar. "Den ekonomiska krisen pressar hälso- och sjukvården i Kalmar. Men vårt behov av vård blir inte mindre för det – tvärtom väntas det ju öka nu när vi äldre blir allt fler", skriver hon tillsammans med förbundsordförande Liza di Paulo-Sandberg.

Lena Kidsten, Vimmerby, är distriktsordförande för SKPF Kalmar. "Den ekonomiska krisen pressar hälso- och sjukvården i Kalmar. Men vårt behov av vård blir inte mindre för det – tvärtom väntas det ju öka nu när vi äldre blir allt fler", skriver hon tillsammans med förbundsordförande Liza di Paulo-Sandberg.

Foto: TT-bild/Rebecca Forsgren Malmström

Debatt2023-12-21 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Om nedskärningar görs i detta läge blir det därför en riktig förlustaffär framöver, räknat både i kronor och lidande. Vård som får stå tillbaka i dag kommer sannolikt bara att leda till fler och dyrare akutinsatser i morgon. Det skulle vara ett direkt hot mot äldres hälsa och livskvalitet.

I stället anser vi i SKPF pensionärerna att det måste satsas ännu mer på vård som inte bara behandlar sjukdomar, utan håller oss äldre friska och aktiva längre. Detta innebär en rejäl ökning av resurser till förebyggande åtgärder, förbättrad vård för kroniskt sjuka och effektiv rehabilitering. Det måste bli lättare att träffa en och samma läkare på vårdcentralen eller det särskilda boendet. På så sätt kan många, ofta kostsamma och smärtsamma, akutbesök och sjukhusinläggningar undvikas.

Det kräver att vi fortsätter att bygga ut den nära vården, primärvården. Regionen, kommunerna och staten arbetar i den riktningen sedan några år. Men trots positiva steg går utvecklingen för trögt.

Bara en tredjedel av befolkningen i Region Kalmar län upplever till exempel att de har en fast läkarkontakt på sin vårdcentral, visar en ny rapport från myndigheten Vård- och omsorgsanalys. Var femte äldre som bor på särskilt boende i Kalmar län tycker också att det är svårt att få träffa en läkare, enligt färsk statistik från Socialstyrelsen. En konsekvens av att den nära vården inte räcker till är att sköra äldre åker in och ut på sjukhus. Här visar nationell statistik att personer över 80 år besöker sjukhusens akutmottagningar nästan lika ofta som för några år sedan. De äldstas akutbesök tar dessutom allt längre tid.

Siffrorna visar att primärvården behöver få betydligt mer resurser. Om vi låter det ekonomiska läget stå i vägen för det hamnar vi äldre i kläm. Därför uppmanar vi i SKPF Pensionärerna till:

• Att staten omedelbart ökar sitt ekonomiska stöd till regioner och kommuner.
• Att regionen och kommunerna i Kalmar län, oavsett ekonomiska utmaningar, fattar beslut som stärker den nära vården ytterligare.

Utöka resurserna till primärvården ordentligt. Givetvis utan att äventyra tillgången till sjukhusvård för de som behöver det.
Det här tjänar alla på i längden: Vi kan använda våra gemensamma resurser på ett klokt sätt och vi äldre kan få fler friska och aktiva år.