Kriminella nätverk de enda som gynnas av rödgrön budget

För några veckor sedan presenterade vår regering sin höstbudget. Det är en budget som ska balansera svensk ekonomi i en svår tid, med skenande inflation, en gängkriminalitet som etablerats de senaste tio åren och ett krig i vårt närområde.

Skribenterna menar att regeringens budget är bra för såväl Sverige som regionen, men att de rödgrönas motförslag snarast skapar ytterligare tillväxt för kriminalitet.

Skribenterna menar att regeringens budget är bra för såväl Sverige som regionen, men att de rödgrönas motförslag snarast skapar ytterligare tillväxt för kriminalitet.

Foto: Martina Holmberg / TT

Debatt2023-10-14 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Välfärden stärks, arbetslinjen återupprättas, tryggheten ökar. Regeringen sänker skatten på arbete, höjer rotavdraget för att stärka byggsektorn, sänker skatten för pensionärer, effektiviserar migrationspolitiken, sänker skatten på bensin och diesel samt minskar regelkrånglet för småföretagare. 

Det totala reformutrymmet i budgeten är 40 miljarder kronor och av dessa går 40 procent, 16 miljarder till välfärden. Av dessa är 10 miljarder en förstärkning av de generella statsbidragen. Detta ger ett tillskott på ungefär 400 miljoner till välfärden i Kalmar län varav över 160 miljoner är ett direkt tillskott till regionens verksamhet, av detta är närmare 150 miljoner kronor generella statsbidrag eller sektorsstöd. Detta innebär att regionen kan satsa på cancervård, barn- och ungdomspsykiatri och stärka den nära vården. Det innebär också att regeringen fortsätter att satsa på att öka tillgängligheten inom sjukvården genom prestationsbaserade bidrag. 

Under kommande år aviserar också regeringen att allt större satsningar kommer att göras för att fortsätta bygga ut primärvården och att man nu agerar för att fler patienter ska få en fast läkarkontakt. Samma sak gäller kommande satsningar på området psykisk hälsa och suicidprevention, där tillskotten kommer att öka de närmsta åren. 

Regeringen kommer även att tillsätta en utredning om ett förstärkt högkostnadsskydd inom tandvården, där de patienter med störst behov kommer att prioriteras. Utöver detta gör regeringen ett antal budgetsatsningar som ännu inte är nedbrutna fullt ut till kommunal eller regional nivå men som särskilt gynnar den regionala utvecklingen i länet, ett annat av Region Kalmar läns verksamhetsområden. 

Tre hundra miljoner kronor om året till utökat underhåll av det statliga vägnätet och ytterligare 100 miljoner till enskilda vägar är satsningar som är särskilt viktiga för en bilberoende och i infrastruktursammanhang länge eftersatt landsdel som Kalmar län. Utökat stöd till icke statliga flygplatser likaså, så att Kalmar-Öland Airport kan fortsätta att upprätthålla våra förbindelser med omvärlden och bidra till det regionala näringslivets utveckling. Sänkt reduktionsplikt och sänkta  bränsleskatter underlättar livspusslet för landsbygdsbefolkningen och lindrar åtminstone något effekten av den höga inflationen. 

Inom miljöområdet innebär regeringens fortsatta satsning på att skapa hållbara förutsättningar för att nå de långsiktiga klimatmålen, framför kortsiktig symbolpolitik som slår hårt mot enskilda medborgare, att energilänet Kalmar län får bättre förutsättningar att bidra till den gröna omställningen. Regeringens budgetsatsningar pekar ut kärnkraftverket i Oskarshamn som en viktig del i att trygga försörjningen av fossilfri el i framtiden och stödet till produktion av biogas förlängs och utökas med 200 miljoner om året samtidigt som regeringen är tydlig med att den arbetar vidare mot EU för att skapa en hållbar lösning i biogasfrågan. 

Sverige befinner sig i ett utsatt läge. Vår regering tar ansvar för att bekämpa inflationen, sänker skadliga skatter, stöttar företagande, bekämpar den strukturhotande kriminaliteten. Mot detta står fyra partier (S, C, MP och V) som vill höja skatterna och spä på inflationen – åtgärder som kommer göra svenskarna fattigare på sikt. De enda som gynnas av de rödgrönas budgetförslag är de kriminella nätverken, som kommer få många fler socialt utslagna och ekonomiskt utsatta människor att utnyttja. 

Malin Sjölander (M)
Jimmy Loord (KD)
Pär-Gustav Johansson (M)
Carl-Wiktor Svensson (KD)
Carl Dahlin (M)
Oppositionsråd i Region Kalmar län