Kriminalitet stort hinder för småföretagen

I en ny rapport från Småföretagarnas Riksförbund uppskattas att näringslivets kostnader för kriminaliteten uppgår till 1,7 miljarder kronor enbart i Kalmar län. Det är en siffra som reflekterar storleksordningen på de kostnader som uppstår som direkt resultat av kriminaliteten. I detta ingår även företagens kostnader för säkerhetslösningar.

Debatt 16 februari 2023 05:19
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nio procent av småföretagen i Sverige anser att kriminalitet är det enskilt största hindret i deras verksamheter, klart mer än den dryga procent av storföretagen som ger samma svar. Dessutom menar ytterligare åtta procent av småföretagen att den informella sektorn är det allra största hindret i deras verksamheter – den kriminella världen påverkar inte bara genom stölder, utan även genom beskyddarverksamhet, korruption och svartarbete.

Många småföretagare vittnar om att de utsätts för inbrott gång på gång och trots att gärningsmannen finns på film så läggs polisanmälningarna ner. Av tio fall av butikstölder och snatterier som anmäls är det knappt fyra som personuppklaras. Brott som skadegörelse och fickstölder personuppklaras bara i två procent av fallen, i de allra flesta fall går de kriminella fria. Det är dags för ändring genom sju konkreta reformer:

  • Stärkt lokal polisnärvaro på utsatta platser.
  • Kommuner bör ges generella tillstånd att ha kommunala ordningsvakter.
  • En utpekad ansvarig för företagarfrågor inom polisen, i varje polisregion och nationellt.
  • Regeringen ska införa målsättningen att minst 50 procent av anmälda butiksrån, butikstölder och snatterier personuppklaras.
  • En liknande målsättning om att minst 10 procent av anmälda fall av skadegörelse och fickstölder personuppklaras. 
  • Myndigheter som reglerar småföretagen behöver skifta fokus, från att ytterligare reglera de i grunden laglydiga företagen, till att gå på verksamheter drivna av kriminella ligor.
  • 112 larmsamtal behöver utvecklas, så att företag får stärkt direktuppkoppling till Polismyndigheten.

Krafttag behövs för att skapa förändring, och här ingår att genom regleringsbrev våga ställa krav på Polismyndigheten. I avsaknad av reformer kommer problemen fortsätta växa till sig ytterligare och behovet av att agera är därför enligt vår mening akut.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa