Kravlös integration med Västerviks nya strategi

Vid kommunfullmäktiges senaste möte var vi Sverigedemokrater det enda partiet som motsatte oss kommunens nya integrationsstrategi. S, C, MP, L, W, V, M och KD röstade igenom en strategi som är en hyllning till mångkulturen och utan krav på de invandrare som kommer hit. Ukrainska flyktingar, som lyder under EU:s massflyktsdirektiv, är undantagna från denna strategi.

Debatt 14 augusti 2022 05:50
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi Sverigedemokrater ställde istället följande krav i vårt förslag till integrationsstrategi: 

• Kunskaper i svenska språket. Invandrarna ska först av allt lära sig grundläggande svenska. 

• Kunskaper om det svenska samhället, lagar, normer och värderingar, kultur och historia. 

• Utbildning och arbetspraktik inom efterfrågade områden. Utbildningen ska leda till riktiga jobb. 

• Målet ska vara att asyl- och anhöriginvandrare snarast ska komma in i samhället och i arbete som ger egen försörjning. 

S, C, MP, L, W, V, M och KD motsatte sig detta och drev istället igenom sin egen kravlösa integrationsstrategi. I denna står till exempel ingenting om att SFI-undervisningen behöver förbättras. För oss är det självklart att SFI-undervisningen måste förbättras och att det ska vara obligatorisk närvaro och krav på resultat i studierna. Inte heller är integration någon ”ömsesidig process”, som det påstås i den nya strategin, utan det är självklart invandraren som ska lära sig svenska och anpassa sig till svenska förhållanden, normer och kultur, inte tvärtom. 

Egenförsörjning nämns inte heller i den nya integrationsstrategin. Istället talar man om ”sysselsättning”. Det krävs dock bara att man arbetar minst en timme per vecka för att man ska betecknas som sysselsatt!

Lika absurda är flera andra mål i den nya integrationsstrategin: Västerviks kommun ska enligt strategin sträva efter att ha lika stor andel utrikes födda som snittet i landet, vilket skulle innebära ytterligare 3 700 utrikes födda till Västerviks kommun. Dessutom bör andelen utrikes födda kommunanställda vara minst samma andel som i hela Sverige. För oss är det självklart att man ska anställas beroende på sin kompetens, inte beroende på var man är född. Till råga på allt så bör, enligt den nya strategin, andelen utrikes födda bland förtroendevalda kommunpolitiker vara minst lika med genomsnittet för riket. I Sverige är det väljarna som avgör vilka som ska vara förtroendevalda och ingen annan! 

En konsekvens av de andra partiernas nya integrationsstrategi, blir att Västerviks befolkning kommer att öka cirka 10 procent genom invandring. Om detta blir verklighet, är sannolikheten stor att också Västervik får ”utsatta” områden, med etablerade parallellsamhällen, där gängkriminella säljer narkotika, skjuter ihjäl sina konkurrenter och terroriserar befolkningen. Vi har exempel på detta från till exempel Kalmar och Linköping i vårt närområde. 

Sverige är nu ett segregerat, multikulturellt land, där minst 700 000 invandrare inte kan försörja sig själva. De andra partierna i Västerviks kommun, som röstat igenom sitt förslag till integrationsstrategi, riskerar med detta beslut att situationen i Västervik blir lika dålig som snittet i Sverige. 

Mest anmärkningsvärt är att M och KD här i Västerviks kommun går rakt emot sina egna riksdagspartier, som istället börjat förstå att man är tvungen att närma sig Sverigedemokraternas politik för att kunna behålla några väljare. Nyligen har även L börjat gå i denna riktning. M, KD och L arbetar här i Västervik alltså emot sina egna partiers politik och driver i stället en politik som överensstämmer med vänsterblockets.

Vi anser att dessa partier bör förklara sin inställning för medborgarna i god tid före den 11 september. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa