Kooperativa företag lyfter regionen

Region Kalmar län arbetar tillsammans med övriga regionala aktörer, näringsliv, akademi och civilsamhälle för att utveckla och lyfta länets attraktivitet och konkurrensförmåga.

Nu växer intresset för energikooperativ och då främst andelsföreningar för solenergi. Något som skribenten gärna hjälper till med.

Nu växer intresset för energikooperativ och då främst andelsföreningar för solenergi. Något som skribenten gärna hjälper till med.

Foto: Tore Meek/TT

Debatt2019-11-22 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I samband med insatser och regional planering inser alla att länets tillväxt och välmående är beroende av att stimulera och stödja företagsamhet och entreprenörskap i hela länet. Här vill vi peka på de kooperativa och ömsesidiga företagens betydelse för enskilda människor, kommuner och särskilt landsbygdens och småorternas möjligheter. 

I Sverige omsätter de hundra största kooperativa företagen över 400 miljarder årligen med 100 000 anställda. Kalmar län är en region som har en stor och betydande andel kooperativa företag inte minst inom de gröna näringarna. Företag vars grundbult är ekonomisk, social och miljörelaterad hållbarhet i den ekonomiska föreningsformen och där medlemmar och kunder är ägare och tar ansvar. Exempel på kooperativa och ömsesidiga företag med etablering i länet är Konsument-föreningen Göta/Coop, Arla, Södra, Länsförsäkringar, Svenska Lantmännen, Riksbyggen och HSB. Här finns även ett antal framgångsrika sociala entreprenörer som Ad Lib i Rockneby och Kalmar Hunddagis. Vi har kooperativ med inriktning på upplevelser och kretslopp som ekobyn Ingebo Hagar utanför Vimmerby. Samtliga är företag med starkt fokus på hållbar tillväxt förankrad i bygden och med målsättningen att göra det i sann kooperativ anda.

I länet finns en aktör som har ett statligt uppdrag att bedriva företagsrådgivning och affärsutveckling med kooperativ inriktning, Coompanion, tidigare Kooperativt utvecklings-centrum. Coompanion med säte i Högsby har regionen, samtliga kommuner samt ett antal större och mindre kooperativa företag som medlemmar. Vår verksamhet syftar till att skapa goda förutsättningar för nyföretagande, entreprenörskap och regional utveckling inte minst på landsbygden. Det ligger helt i linje med vad regionen vill. 

Coompanion är en professionell rådgivare för att få fler att tillsammans starta företag. Att uppmuntra särskilt ungdomar och invandrare att våga ta steget till att satsa på sin affärsidé som kanske annars inte blir av. I ett kooperativt företag delar man på risk och möjligheter. Coompanion har tidigare arbetat mycket med fiberföreningar. Nu växer intresset för energikooperativ och då främst andelsföreningar för solenergi. Vi bedriver flera projekt om bland annat cirkulär ekonomi, digital service hos landsbygdsbutiker och utvecklar en samverkansplattform i länet. Kooperativa initiativ behövs inom vård och omsorg som ett starkt alternativ kring framtidens omsorg.

För att främja integration och häva utanförskap behöver vi ta tillvara människors egna drivkrafter. Där har kooperativt socialt företagande påtagliga fördelar. När företag är på väg att avvecklas för att det saknas köpare eller arvtagare kan medarbetarägande vara lösningen för att behålla företaget kvar i bygden.

Kooperationen är stark i länet men vi behöver fler företag där människor växer tillsammans. Coompanion vill och kan vara med på den resan. När regionen nu satsar framåt stärk då den kooperativa affärsrådgivningen som en del av lösningen för regionens utveckling och tillväxt.

Vårt län rymmer många människor med spännande företagsidéer. Låt oss kraftsamla ihop!