Kooperation – ett demokratiskt alternativ!

De senaste åren har debatten om olika vårdformer och alternativ inom välfärdssektorn ofta handlat om privat eller offentligt huvudmannaskap.

Debatt 6 december 2021 05:49
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Affärsdrivande företag vare sig dessa har ett kommersiellt eller socialt mål behöver dock gå med överskott för att generera ekonomisk stabilitet och uthållighet. Men, vinsten eller överskottet kan givetvis fördelas på olika sätt, generera nya investeringar, ge ägarna betalt för risken och inte minst utveckla verksamheten till ägarnas, medarbetarnas och samhällets fromma.  Mångfald brukar vara en ledstjärna i flertalet sammanhang. I stora delar av Europa drivs många välfärdsföretag i kooperativ form.

Det primära är att medlemsägandet är knutet till verksamheten och/eller den lokala kraften.  

Kooperativa företag är en betydande del av svenskt företagande särskilt inom lantbruks- och konsumentsektorn. Kända företag som Arla, Lantmännen, Coop, Länsförsäkringar och  Folksam är kooperativa eller ömsesidiga företag som ägs av medlemmar och/eller kunder.

Länet har en stark kooperativ historia med sin styrka i de gröna näringarna och konsument-föreningarna. Ett flaggskepp är givetvis Södra med bruk och biokombinat i Mönsterås. En kooperation ägd av 53 000 skogsägare i södra Sverige som på ett framgångsrikt sätt har visat att medlemsägande är så marknadsdrivet och konkurrenskraftigt som världshandeln kräver och med ett demokratiskt ägande som grund. Kooperationens grundprinciper handlar bland annat om demokrati, hållbarhet, öppenhet och ekonomiskt deltagande av medlemmar.  

Coompanion har ett nationellt uppdrag från regering och riksdag. I Kalmar län är vi en ekonomisk förening som ägs av länets tolv kommuner, region Kalmar län samt ett antal mindre och större kooperativ som Södra och Länsförsäkringar. Vi arbetar med att ge råd till dem som vill starta nya kooperativ eller företagande tillsammans men också med regional utveckling. Vi ser gärna fler som vill pröva sina idéer och muskler för att starta exempelvis omsorgskooperativ för unga eller gamla. Vi behöver mångfald inom olika sektorer. Hos företag som står inför ett generationsskifte utan naturlig succession kan medarbetarna bli lösningen som delägare. För Coompanion är landsbygdens företag och näringsliv centrala.  Tillsammans med Miljöfordon Sverige utvecklar vi infrastruktur för laddstolpar i länet i nära samverkan med kommunerna. Den idéburna sektorn i Kalmar län har gått samman i nätverk och tillsammans med region Kalmar län inlett ett samarbete för att dra nytta av all den kraft och kompetens som finns hos föreningar, kooperativ, trossamfund, folkbildning med flera.  

Företag som skapas tillsammans bidrar också till att fler människor med olika förutsättningar i livet kommer i arbete. Vi behöver fler företag där man äger och delar risker och kunskap tillsammans. Låt oss med kraft främja de kooperativa alternativen. Det är bra för Kalmar län!

Mats Blomberg, ordförande
Ewa Engdahl, verksamhetsledare
Coompanion Kalmar län


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Fyra lokala profiler vill förbättra Västervik • Här är de viktigaste punkterna • "Vi har ett väldigt stort kontaktnät"

Fyra lokala profiler vill förbättra Västervik • Här är de viktigaste punkterna • "Vi har ett väldigt stort kontaktnät"

Insändare: Varför inte torghandel med jämna mellanrum?

Varför inte torghandel med jämna mellanrum?

Invigningen växte – till en hel aktivitetsdag i Hjorted • Kyrksilvret visades upp • Butiksägaren om sitt nya drag

Invigningen växte – till en hel aktivitetsdag i Hjorted • Kyrksilvret visades upp • Butiksägaren om sitt nya drag

Insändare: Tänk om vad gäller Loftahammars centrum! • "Ett levande centrum är bättre än två döda"

Tänk om vad gäller Loftahammars centrum! • "Ett levande centrum är bättre än två döda"

Lasse Övling: Föräldrars upphaussade fokus på sina egna barn – en baksida av individualismen

Föräldrars upphaussade fokus på sina egna barn – en baksida av individualismen
Visa fler