Försvarar nedläggning av fritids med "barnens bästa"

Den SD-stödda majoriteten vill fortfarande lägga ner fritidsen på landsbygden – trots att det påverkar landsbygden negativt! Det skriver Klara Björkum (S), 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Västervik.

Att lägga ner fritids är inte att skapa förutsättningar för kommunens invånare att bo i hela Västerviks kommun, menar Klara Björkum (S).

Att lägga ner fritids är inte att skapa förutsättningar för kommunens invånare att bo i hela Västerviks kommun, menar Klara Björkum (S).

Foto: Andreas Johansson

Debatt2024-02-14 11:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den konsekvensanalys som nu gjorts utifrån möjligheten att bo, verka och leva i hela kommunen visar tydligt att nedläggning av fritidsen i Blankaholm, Almvik, Totebo, Odensvi och Ukna påverkar boende runt dessa orter negativt. Det bidrar till att försvaga landsbygden genom att flytta arbetstillfällen till större orter. 

Det påverkar näringslivet på orterna och deras möjlighet till personal och kunder. Attraktiviteten påverkas och kommunens brist av barnomsorg kan påverka var barnfamiljer väljer att bo. 

Allt detta finns att läsa om i konsekvensanalysen som presenterades för kommunstyrelsen i måndags. Ändå vill den SD-stödda majoriteten fortfarande lägga ner fritidsverksamheterna på landsbygden! 

Landsbygdsutvecklaren i kommunen skriver i konsekvensanalysen att ”En levande landsbygd uppnås genom att värna om småskalighet. Småskalighet kräver dock resurser och ofta även flexibilitet i tillämpning av policys och regelverk.” Vi Socialdemokrater menar att fritidsverksamhet i form av annan pedagogisk verksamhet i förskolan är ett sådant sätt att vara flexibel i hur kommunen kan bedriva barnomsorg för att behålla en levande landsbygd. 

För i Västerviks kommun bor en stor del av medborgarna på landsbygden och det ska fungera bra att kombinera arbete och familj även om man inte bor i centrala Västervik. Landsbygdens arbetare och företagare är en lika viktig del av Västerviks kommun som de boende i centralorterna. Landsbygdens barn är lika viktiga som barnen i kommunens centralorter.

Vi noterar att Moderaterna försvarar nedläggningar av fritids med att det är för barnens bästa. Vi i Socialdemokraterna undrar därför om Moderaterna menar att det är för barnens skull som barnen behöver sitta ensamma hemma innan föräldrarna kommer hem? Är det för barnens skull som småsyskonen behöver sitta i timmar i bilen för att hämta storasyskon på fritids? Eller är det för barnens skull som familjen kan behöva flytta från orten? För om verksamheterna stängs ner, är det nämligen de tre alternativ som finns för familjerna att välja mellan.

Barnen får en god omsorg i de verksamheter som majoriteten vill lägga ner. Skolbarnen äter frukost med sina syskon innan skolan och hinner leka med småsyskonen efter gemensamt mellanmål, innan de blir hämtade av föräldrarna. Att använda barnperspektivet som anledning till nedskärning av verksamheter är bara nonsens. Moderaterna och de borgerliga partierna har en ideologisk övertygelse om att dra ner på den kommunala servicen. Vi socialdemokrater ser det som politikens uppgift att skapa förutsättningar för kommunens invånare att kunna bo, leva och verka i hela vår kommun. 

Det gör vi inte genom att stänga ner fritidsverksamheterna på landsbygden.