Klimatvänligt byggande – regionen behöver gå före

Ökad användning av trä vid nybyggnation är en viktig komponent i omställningen till ett mer hållbart byggande med minskad klimatpåverkan.

Debatt 10 september 2022 14:11
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Trä är ur miljösynpunkt överlägset de flesta andra material. Det är förnybart och bildas i ett biologiskt kretslopp; att bygga i trä är att binda koldioxid i stället för att släppa ut det i atmosfären. Därför har vi föreslagit att Region Kalmar län ska ta fram en träbyggnadsstrategi, att användas vid byggnation för regionens egna verksamheter. Det vore, förutom en viktig klimatåtgärd, ett sätt för länets största offentliga byggherre att gå före och dessutom bidra till utveckling och tillväxt inom länets träindustri. 

Regionens strävan är förvisso idag att så långt det är möjligt bygga i trä – i ett eller två plan. Ett exempel är Högsby Hälsocentral och Folktandvård som är planerad helt i trä. Men vi menar att det inte är tillräckligt. Ambitionen måste alltid vara att i första hand bygga i trä, även då stora komplex i flera våningsplan ska uppföras. Det är tekniskt möjligt idag, och hade med en strategi för träbyggnation säkerligen beaktats mer vid till exempel uppförandet av nya psykiatrilokaler vid länssjukhuset i Kalmar. I stället blev det ännu en betongkloss. 

På Regionala utvecklingsnämnden hade Centern och Socialdemokraterna chansen att bifalla vårt förslag när vi beslutade om strategin för ett fossilbränslefritt Kalmar län. Den påtalar vikten av ökad träbyggnation, men vi ville tillsammans med Liberalerna förstärka och skriva in i dokumentet att regionen ska ta fram en strategi för träbyggnation nästa planperiod. Majoriteten sa nej, som de har gjort hela mandatperioden till goda förslag från oppositionen utan egentlig politisk laddning. Ännu en gång stod majoritetens prestige i vägen för en hållbar utveckling i Kalmar län. 

Region Kalmar län är en nyckelaktör i omställningen till en hållbar bygg- och fastighetssektor. Som beställare har regionen stora möjligheter att påverka byggsystem, materialval och genomförande genom att ställa upp kriterier i samband med upphandlingar. Det är dags att höja ambitionsnivån ytterligare och ta ett ökat ansvar för omställningen till hållbart byggande.

C och S får en ny chans att säga ja till vårt förslag om en strategi för ökad träbyggnation, efter valet då vår motion med samma förslag ska behandlas. 

Vi föreslår därför: 

• Att Region Kalmar län i första hand väljer trä som byggnadsmaterial i regionala byggnader.

• Att regiondirektören ges i uppdrag att ta fram ett förslag till träbyggnadsstrategi för Kalmar län.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa