Klimatförändringen är hotet – inte vindkraften

Vindkraft är ett hett ämne i vår kommun och det är bra att vindkraft diskuteras så att oro för ljudstörning, förändrad landskapsbild, påverkan på djur, natur och människor kan ta plats. Tyvärr upptas så mycket utrymme av myter och överdrifter att vi ibland glömmer bort att prata om sammanhanget.

Debatt 22 november 2021 05:33
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi står inför en genomgripande och brådskande omställning som angår oss alla – och inte minst våra barn och barnbarn. För att klara klimatmålen och minska utsläppen måste elektrifieringen i transport- och industrisektorn öka snabbt och det leder till snabbt ökad efterfrågan på el. Om omställningen ska lyckas måste den tillkommande elproduktionen ha både låg produktionskostnad och liten miljöpåverkan.

Ingen elproduktion är fri från miljöpåverkan men vindkraften har, i jämförelse med många andra kraftslag, mycket liten negativ påverkan. Svenska Naturskyddsföreningen har konstaterat att vindkraften kan fyrdubblas i Sverige utan att det sker på bekostnad av biologisk mångfald och artrikedom. Utöver det har vindkraften i dag den klart lägsta produktionskostnaden av de kraftslag som kan byggas ut snabbt och i stor skala.  

Vindkraft prövas noggrant. Frågor om ljudstörning, förändrad landskapsbild, påverkan på djur, natur och människor och mycket annat hanteras i Länsstyrelsens miljöprövning. Miljöprövningsprocessen kan kännas krånglig och långsam men tillvägagångsättet med samråd, kungörelser och remisser är en demokratisk process som säkrar att verksamheter som får tillstånd bedrivs med minsta möjliga påverkan.  

Hos våra myndigheteter finns gott om fakta för den som vill gå utanför Facebook och Youtube. Naturvårdsverket och Energimyndigheten har utarbetat en strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad som baseras på ett mycket gediget underlag. Utöver det finns Naturvårdsverkets kunskapsprogram Vindval som vägledningar för olika områden.

Vindkraftverk tar plats i landskapet och hörs på nära håll. Många människor oroas för ljudstörning och det finns åsikter om att man blir sjuk av ljud från vindkraftverk. Naturvårdsverkets vägledning för buller säger att cirka 10 procent av de som bor nära vindkraftverk upplever störning men att risken för ohälsa är mycket låg. Riktvärdet för vindkraftsbuller är satt på en lägre nivå än riktvärdet för trafikbuller för att det ska bli lägre risk för negativa hälsoeffekter.

Vindkraften behöver byggas ut men den kan lika lite som andra kraftslag ensamt bära ansvaret för Sveriges elförsörjning. Svaret på de utmaningar vi står inför är inte att bromsa utbyggnaden av vindkraften, utan att öka takten i omställningens övriga delar.  

Oro och rädsla är befogad – men det är klimatförändringen, inte vindkraften, som är hotet. Vi behöver bli bättre på att uppmärksamma människors oro och bemöta den med tillförlitliga fakta från våra myndigheter, både om klimathotet och om vad den nödvändiga omställningen kan innebära. 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Vindkraft i Tjust

Då kan första vindkraftverket börja snurra i Lebo • Fem kraftverk har fått tillstånd

Då kan första vindkraftverket börja snurra i Lebo • Fem kraftverk har fått tillstånd

Kommunen vill vara part i Tribbhult-målet • Anser att domstolen bryter mot lagen

Kommunen vill vara part i Tribbhult-målet • Anser att domstolen bryter mot lagen

Trots beslutet: Fortsätter kämpa mot vindkraften • Magnus Andersson: "Vi ger inte upp"

Trots beslutet: Fortsätter kämpa mot vindkraften • Magnus Andersson: "Vi ger inte upp"

Beslutet: Vindkraftsöverklagan nobbas – Verken i Lervik uppfyller villkoren • Hon frias från jäv

Beslutet: Vindkraftsöverklagan nobbas – Verken i Lervik uppfyller villkoren • Hon frias från jäv

Förslaget: Så ska kommunala vetot i vindkraftsfrågan förändras • Dan Nilsson (S) om vindkraft i Västervik i framtiden: "Fortsatt positiva"

Förslaget: Så ska kommunala vetot i vindkraftsfrågan förändras • Dan Nilsson (S) om vindkraft i Västervik i framtiden: "Fortsatt positiva"
Visa fler
Läs mer!

Jakob Styrenius: Utsikterna för ett lokalt maktskifte • Frågorna som kan påverka valutgången

Utsikterna för ett lokalt maktskifte • Frågorna som kan påverka valutgången

Vindkraftsbeslut gick kraftbolagens väg

Vindkraftsbeslut gick kraftbolagens väg

Koldioxidbudgeten inaktuell – men ingen ny beställd: "Konkreta åtgärder har högsta prioritet"

Koldioxidbudgeten inaktuell – men ingen ny beställd: "Konkreta åtgärder har högsta prioritet"

Kommunen vill vara part i Tribbhult-målet • Anser att domstolen bryter mot lagen

Kommunen vill vara part i Tribbhult-målet • Anser att domstolen bryter mot lagen

Debatt: Debattören trillar själv ner i okunskapens fack

Debattören trillar själv ner i okunskapens fack
Visa fler