Klart vi ska ha en solcellspark vid flygplatsen

Skribenten vill att kommunen går i bräschen för en etablering av en solcellspark vid Västerviks flygplats.

Skribenten vill att kommunen går i bräschen för en etablering av en solcellspark vid Västerviks flygplats.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Debatt2021-10-13 06:27
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på ledartexten "Kommunen ska inte bedriva energipolitik" den 25 september.

Klart att det ska byggas en solcellspark vid vår flygplats! Inom 20 år kommer huvuddelen av vårt inrikesflyg att vara elektrifierat. Detta kommer att vara speciellt viktigt för mindre orter såsom Västervik som ligger utanför huvudstråken till våra storstäder. Det är då också viktigt att Bromma blir kvar som en flygplats för elflyg.  

För att kunna snabbladda flygplanen krävs att solcellerna laddar stationära batterier vilka också måste kunna laddas med el från vanliga nätet när detta är lågbelastat.

Kommunen skal naturligtvis varken äga solcellparken eller ansvara för driften av flygplatsen. Det bör helst vara ett statligt bolag som ansvarar för alla elflygplatser i Sverige.

Sverige har stora möjligheter att starta ny produktion av förnybar el. Vi har dessutom stora möjligheter att minska befintlig användning av el.

Politikerna avvaktar dock med att vidta nödvändiga åtgärder för att öka den inhemska elproduktionen. Dessa åtgärder är att besluta att havsbaserad vindkraft och solcellproduktion är av nationellt riksintresse. Vilket i klartext betyder att staten aktivt verkar för att dessa energikällor ges möjlighet att expandera.

Lokalt kan därför nu Västerviks kommun gå i bräschen för denna utveckling och stödja en etablering av en solcellspark vid vår lilla flygplats i Mommehål.