Politiker får inte låta sig styras av sociala medier

Under våren 2021 så hade vi en infekterad debatt i media och på sociala medier, över att restaurangerna inte skulle få sina kommunala avgifter borttagna/kraftigt reducerade.

Restaurangerna gick inte så dåligt som befarat under pandemin. Nu varnar politikern Kenneth Hardy Axelsson för att lyssna för mycket till det som skrivs på sociala medier när man fattar kommunala beslut.

Restaurangerna gick inte så dåligt som befarat under pandemin. Nu varnar politikern Kenneth Hardy Axelsson för att lyssna för mycket till det som skrivs på sociala medier när man fattar kommunala beslut.

Foto: Tomas Oneborg, TT/Kristina Westring, VT

Debatt2021-11-19 10:38
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Restaurangägare tillsammans med moderata politiker påtalade den katastrofala situation som rådde inom restaurangnäringen i kommunen. Man ondgjorde sig också över att politiker i kommunstyrelsen inte ville ta bort kommunala avgifter för att underlätta restaurangernas ekonomiska situation.

Det är statens uppgift i krissituationer att se till att de ekonomiska konsekvenserna av i det här fallet coronapandemin inte får samhällsnedbrytande följder. Staten gav då företagen möjlighet att söka statliga bidrag för att mildra pandemins konsekvenser. Vilka många ansökte om och fick.

Kommunala medel ska användas till att se till så att de kommunala verksamheterna och åtagandena fungerar och håller hög kvalitet. Pengarna ska i första hand gå till skola, barnomsorg, kommunal sjukvård, äldrevård och övriga omsorger, samt övriga kommunala åtaganden. Kommunen ska också förhålla sig till likabehandlingsprincipen.

Under den tiden satt jag som ordinarie för Liberalerna i kommunstyrelsen och hamnade i den infekterade debatten, där det underblåstes aggressiva stämningar och många uttalade sig nedsättande om oss politiker.

Ordväxlingen i kommunstyrelsen handlade i för stor utsträckning om medborgarnas åsikter på sociala medier.

Personligen var jag och mitt parti kritiska till att förfördela en bransch på bekostnad av andra. Likabehandlingsprincipen gäller och kommunala medel ska användas till att uppfylla kommunallagens direktiv. Att exempelvis ta bort avgiften för alkoholtillstånd sänder fel signaler ut till medborgarna, när vi vet att alkohol är ett stort samhällsproblem. Det är inte rätt väg att gå.

Vi i Liberalerna påtalade också att när vi väl får se facit av restaurangsommaren så kommer vi att se bra eller mycket bra resultat.

Nu har vi fått resultaten/boksluten för sommaren 2020 och jag kan bara konstatera att politiker och många av de som ondgjorde sig över politikerna i kommunstyrelsen ha blivit förda bakom ljuset.  

Redan resultatet för 2020 visar sig vara mycket bra med ökade vinster och bolagskapital. Och då har vi ännu inte sett resultatet för 2021.

Det här måste komma fram så att allmänheten, sociala mediekritikerna som idiotförklarade politiker i kommunstyrelsen, blir medvetna om hur den verkliga verkligheten ser ut.  

Vi bör alla fundera på vad vi får för värld, om politiker styrs av vad som skrivs på sociala medier?

Kenneth Hardy Axelsson.
Kenneth Hardy Axelsson.