Regeringen lämnar inte sjukvård och välfärd i sticket

Det är en fortsatt tuff ekonomisk situation i regionerna. Det är också tufft för patienter och vårdens medarbetare som återigen får höra att regioner varslar och gör besparingar i sjukvården. Även om inflationen har gått ner påverkar den fortfarande regionernas ekonomi, inte minst på grund av kostsamma pensionsavtal för regionens medarbetare.

Regionerna får extrapengar för att undvika uppsägningar av vårdpersonal. För Region Kalmar län handlar det om 155 miljoner kronor.

Regionerna får extrapengar för att undvika uppsägningar av vårdpersonal. För Region Kalmar län handlar det om 155 miljoner kronor.

Foto: Isabell Höjman/TT

Debatt2024-03-17 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I slutet av förra året och bara en vecka efter riksdagens beslut om budgeten fick regionerna besked om totalt 9,8 miljarder kronor, inklusive ett särskilt sektorsbidrag om tre miljarder kronor direkt till sjukvården. Sedan regeringens budgetproposition för 2024 har utsikterna för regionernas ekonomi försämrats ytterligare på grund av den höga inflationen.

Kristdemokraterna har noggrant följt utvecklingen i sjukvården både från nationell och regional nivå. Samtidigt är det viktigt att understryka att den vård som ges i Sverige håller en hög medicinsk kvalitet. Idag är det 20 000 färre som väntat längre än vårdgarantins 90 dagar på första specialistvårdsbesök än när regeringen tillträdde. Regeringen har varit tydlig med att den inte kommer att lämna sjukvården och välfärden i sticket. För att motverka att patienter drabbas av regionernas tillfälligt försvagade ekonomi tillskjuter därför regeringen sex miljarder kronor till regionerna. Regeringens förväntan är att de använder pengarna för att undvika uppsägningar av vårdpersonal. För Region Kalmar län handlar det om 155 miljoner kronor.

Regeringen föreslår också ett antal strukturella åtgärder för att förbättra regionernas ekonomi på lite längre sikt och intensifierar arbetet med prioriterade reformer för att förbättra vårdkapaciteten, produktiviteten och korta vårdköerna:

  • Regeringen kommer att tillsätta en effektivitetsdelegation för hälso- och sjukvården. Genom statliga medel ska regionerna stödjas i genomförandet av strukturåtgärder som kan utveckla verksamheten och de ska kunna söka medel från Effektivitetsdelegationen. Delegationen ska sprida goda exempel från regionernas sjukvård.
  • Granskningen och utvärderingen av regionerna förstärks genom att det inrättas en särskild funktion som ska granska regionernas ekonomiska situation, med fokus på ändamålsenligt resursutnyttjande. En central fråga är hur stor andel som går till kärnverksamhet och att minska den administrativa delen. Även statens eventuella bidrag till onödig administration ska belysas.
  • Arbetet med att inrätta en nationell vårdförmedling intensifieras och tillförs mer pengar. Fokus kommer fortsatt att vara på de vanligaste cancerdiagnoserna. Socialstyrelsen och E-hälsomyndigheten får i uppdrag att ta fram metoder för att mäta tillgänglig kapacitet eller föreslå lösningar som nyttjar ledig kapacitet bättre sätt ur ett nationellt perspektiv.
  • Utredning ”Uppdrag att möjliggöra en nationell digital infrastruktur för hälsodata” tillförs ytterligare medel i syfte att förstärka kansliet.